Emilie Kříženecká

* 23.3.1901 Brno


partner osobnosti: Jaroslav Provazník
partner osobnosti: prof. Dr. Ing. Jaroslav Kříženecký, DrSc.


rodné jméno

Vališová, ovdovělá Provazníková


bydliště

Brno:
- Sirotčí 24 (doloženo v roce 1923)
- Sušilova 11 (doloženo v roce 1931)


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

manželská dcera Františka Vališe (vrchního zemského oficiála) a Marie, rozené Špidlové


partneři

Jaroslav Provazník
sňatek: 6. 12. 1923, Brno (městská rada) Jaroslav Kříženecký
sňatek: 29. 9. 1931, Brno (městská rada), manželství soudně rozloučeno 3. 5. 1938Jord, Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2014