Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Babánek

  Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Babánek


  • * 21.6.1896 Praha-Smíchov – † 15.5.1963 Brno


  • architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Falkensteinergasse - Falkensteinerova 2,
   Brno-Žabovřesky, Eleonory Voračické 39 (1948)


  • vzdělání

   nižší reálka gymnázia v Praze na Smíchově,
   vyšší reálka gymnázia v Praze III. (1914 maturita),
   1914–1920 a 1922 studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (odbor architektury a pozemního stavitelství),
   doktorát technických věd na České vysoké škole technické v Brně (1931),
   na UK v Praze navštěvoval přednášky z dějin umění, na německé technice navštěvoval přednášky a seminář pro ochranu památek (u doc. Dr. K. F. Kühna)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1920–1921 praxe v Praze a v Srbsku,
   1922–1931 asistent - konstruktér na České vysoké škole technické v Brně,
   1927 profesor na České státní průmyslové škole v Brně,
   od roku 1928 oprávnění civilního inženýra,
   od roku 1934 též soudní znalec při krajském civilním soudu v Brně,
   od roku 1936 mimořádný a v letech 1940–1949 řádný profesor dějin architektury a kompozice na České vysoké škole technické v Brně, ve studijním roce 1939–1940 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství,
   1951–1958(?) Výzkumný ústav vývoje architektury v Brně

  • politická orientace

   ČSNS (1945–1948), ČSS (od roku 1948, bez politické funkce)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Spolku,
   Sokol Brno I (od roku 1925),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 204–205


  • poznámky

   Od léta 1918 prodělal výcvik jako domobranecký inženýr u bývalého střeleckého pluku č. 8.
   Kromě pedagogické činnosti na českých vysokých školách také navrhoval divadelní výpravy pro divadla v Brně (1924–1932), Praze, Olomouci a Bratislavě.
   Ve Výzkumném ústavu vývoje architektury se věnoval otázkám rekonstrukce krajiny a historických měst. Stavbu měst studoval na technikách v Karlsruhe a v Darmstadtu. Před rokem 1939 podnikl několik studijních cest do Francie, Itálie, Rakouska, Německa a Jugoslávie, na kterých sbíral materiály pro dějiny architektury.


  • obrazy

   img6318.jpg img6319.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Dalibor Chalupa
   D. Chalupa byl svědkem při sňatku B. Babánka Čestmír Jeřábek
   Č. Jeřábek byl svědkem při sňatku B. Babánka


  • partneři

   Ludmila Babánková (Boubelová, ovdovělá Pittingerová)
   sňatek: 7. 12. 1926, Brno (městská rada)


  • děti

   Zdeněk Babánek (Pittinger)
   adoptoval ho po svatbě s L. Babánkovou


  • rodiče

   Bohumil Babánek
   Justýna Babánková (Hušová)


  • ulice

   Eleonory Voračické
   bydliště Falkensteinergasse - Falkensteinerova
   bydliště doložené v roce 1926 (dnes Gorkého)


  • objekty

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01
   autor pamětní desky


  • stavby

   Vila architekta Babánka
   Eleonory Voračické 39/1205
   architekt, majitel
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   architekt památníku
   9. 12. 1934
   Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
   účastník


  • autor

   Lk, mát


Aktualizováno: 02. 02. 2020

Bohumil Babánek. Foto Archiv VUT.