Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Babánek

  Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Babánek


  • * 21.6.1896 Praha-Smíchov – † 15.5.1963 Brno


  • architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Falkensteinergasse - Falkensteinerova 2,
   Brno-Žabovřesky, Eleonory Voračické 39 (1948)


  • vzdělání

   nižší reálka gymnázia v Praze na Smíchově,
   vyšší reálka gymnázia v Praze III. (1914 maturita),
   1914–1920 a 1922 studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (odbor architektury a pozemního stavitelství),
   doktorát technických věd na České vysoké škole technické v Brně (1931),
   na UK v Praze navštěvoval přednášky z dějin umění, na německé technice navštěvoval přednášky a seminář pro ochranu památek (u doc. Dr. K. F. Kühna)


  • dílo

   Výběr z díla:
   1920
   soutěžní návrh na Masarykovu chatu, Orlické hory

   1922
   návrh na nové České divadlo, Praha (s A. Liebscherem)

   1922–1923
   nájemné domy, Brno-Královo Pole (s S. Kučerou)

   1924
   návrh na vyslanectví ČSR, Bělehrad

   1925
   nájemné domy, Bruntál, Krnov,
   v tomto roce i soutěžní návrh na obchodní dům, Bratislava (s V. Roštlapilem)

   1926
   návrh na kino a sokolovnu, Brno-Líšeň

   1926–1927
   soutěžní návrh na Husův sbor církve československé, Brno, Botanická ulice (s A. Liebscherem)

   1927–1928
   pavilony Českomoravských tiskových podniků v Brně, deníku Moravské noviny a firmy E. Schotz a stánky na Výstavě soudobé kultury v Československu na Zemském výstavišti, Brno-Pisárky

   1928
   soutěžní návrh na regulaci náměstí a pomník Svobody, Prostějov (s F. Fabiánkem),
   podán i soutěžní návrh na Slovenské národní divadlo, Bratislava

   1929
   řadový dům pro vojenské gážisty, Hranice na Moravě, Nádražní 1046

   1930
   Živnostenská škola pokračovací, Třebíč

   1930, 1935, 1939
   soutěžní návrhy na nové Německé divadlo, Brno

   1932
   rodinný dům, Uherský Brod a soutěžní návrh na Úřední budovu města Brna, Brno, Husova ulice

   1932–1934
   vlastní rodinný dům, Brno, ulice Eleonory Voračické 39

   1932–1939
   návrhy na Úřední budovu města Brna, Brno, Husova ulice (s B. Fuchsem, J. Kumpoštem a E. Wiesnerem)

   1933
   hospodářská budova Masarykovy dětské léčebny, Šumperk, v témže roce soutěžní návrh na regulaci města, Kyjov

   1935
   soutěžní návrh na přestavbu a nadstavbu tzv. Doretova dvora, Brno, Malinovského náměstí,
   v tomto roce i soutěžní návrh na Zemské vojenské velitelství, Brno, Kounicova ulice

   1935–1936
   soutěžní návrh na regulaci města, Vyškov

   1936
   návrh na dětskou ozdravovnu, Rožnov pod Radhoštěm

   1936, 1937
   soutěžní návrhy na České národní divadlo, Brno, Žerotínovo náměstí

   1938
   soutěžní návrh na Osvětový dům, Brno, Veselá ulice (částečně s E. Wiesnerem)

   1939
   soutěžní návrh na České národní divadlo, Brno, Žerotínovo náměstí

   1939–1940
   návrh na penzion, Luhačovice

   1944–1945
   upravovací plán Kníničské přehrady pro koupaliště Sokola Brno I, Brno-Kníničky

   1946
   zástavní upravovací plán města Hranic


   Autor divadelních výprav, návrhů kostýmů, plakátů. V jeho scénografii se objevovaly výrazné prvky grotesky a nadsázky.

   SCÉNOGRAFIE:
   1924/1925
   - Bandité (Brno, J. Offenbach)
   - Komedie plná omylů (Brno, W. Shakespeare)
   - Cikánský baron (Brno, J. Strauss ml.)
   - Šáteček z mlh (Brno, T. Tzara)
   - Nepřítel lidu (Praha, H. Ibsen)
   - Dimitrij (Olomouc, A. Dvořák)

   1926
   - Světélko a medvědice (Brno, A. Arnoux)
   a další

   PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
   - Vývoj názorů na rekonstrukci měst.
   - Adolf Liebscher (1857–1919). Katalog výstavy. Olomouc 1955.
   - Technik radí a podává informace z různých technických odvětví: chce jen krátce upozornit laika na aktuality zaměstnávající jeho pozornost: /.../. Brno 1933.


  • zaměstnání

   1920–1921 praxe v Praze a v Srbsku,
   1922–1931 asistent - konstruktér na České vysoké škole technické v Brně,
   1927 profesor na České státní průmyslové škole v Brně,
   od roku 1928 oprávnění civilního inženýra,
   od roku 1934 též soudní znalec při krajském civilním soudu v Brně,
   od roku 1936 mimořádný a v letech 1940–1949 řádný profesor dějin architektury a kompozice na České vysoké škole technické v Brně, ve studijním roce 1939–1940 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství,
   1951–1958(?) Výzkumný ústav vývoje architektury v Brně

  • politická orientace

   ČSNS (1945–1948),
   ČSS (od roku 1948, bez politické funkce)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Spolku,
   Sokol Brno I (od roku 1925),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 204–205


  • poznámky

   Od léta 1918 prodělal výcvik jako domobranecký inženýr u bývalého střeleckého pluku č. 8.
   Kromě pedagogické činnosti na českých vysokých školách také navrhoval divadelní výpravy pro divadla v Brně (1924–1932), Praze, Olomouci a Bratislavě.
   Ve Výzkumném ústavu vývoje architektury se věnoval otázkám rekonstrukce krajiny a historických měst. Stavbu měst studoval na technikách v Karlsruhe a v Darmstadtu. Před rokem 1939 podnikl několik studijních cest do Francie, Itálie, Rakouska, Německa a Jugoslávie, na kterých sbíral materiály pro dějiny architektury.


  • obrazy

   img6318.jpg img6319.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Dalibor Chalupa
   D. Chalupa byl svědkem při sňatku B. Babánka Čestmír Jeřábek
   Č. Jeřábek byl svědkem při sňatku B. Babánka


  • partneři

   Ludmila Babánková (Boubelová, ovdovělá Pittingerová)
   sňatek: 7. 12. 1926, Brno (městská rada)


  • děti

   Zdeněk Babánek (Pittinger)
   adoptoval ho po svatbě s L. Babánkovou


  • rodiče

   Bohumil Babánek
   Justýna Babánková (Hušová)


  • ulice

   Eleonory Voračické
   bydliště Falkensteinergasse - Falkensteinerova
   bydliště doložené v roce 1926 (dnes Gorkého)


  • objekty

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01
   autor pamětní desky


  • stavby

   Vila architekta Babánka
   Eleonory Voračické 39/1205
   architekt, majitel
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   architekt památníku
   9. 12. 1934
   Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
   účastník


  • autor

   Lk, mát


Aktualizováno: 04. 12. 2018

Bohumil Babánek. Foto Archiv VUT.