prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Babánek

* 21.6.1896 Praha-Smíchov – † 15.5.1963 Brno


architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Falkensteinergasse - Falkensteinerova 2,
Brno-Žabovřesky, Eleonory Voračické 39 (1948)


vzdělání

nižší reálka gymnázia v Praze na Smíchově,
vyšší reálka gymnázia v Praze III. (1914 maturita),
1914–1920 a 1922 studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (odbor architektury a pozemního stavitelství),
doktorát technických věd na České vysoké škole technické v Brně (1931),
na UK v Praze navštěvoval přednášky z dějin umění, na německé technice navštěvoval přednášky a seminář pro ochranu památek (u doc. Dr. K. F. Kühna)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1920–1921 praxe v Praze a v Srbsku,
1922–1931 asistent - konstruktér na České vysoké škole technické v Brně,
1927 profesor na České státní průmyslové škole v Brně,
od roku 1928 oprávnění civilního inženýra,
od roku 1934 též soudní znalec při krajském civilním soudu v Brně,
od roku 1936 mimořádný a v letech 1940–1949 řádný profesor dějin architektury a kompozice na České vysoké škole technické v Brně, ve studijním roce 1939–1940 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství,
1951–1958? Výzkumný ústav vývoje architektury v Brně


politická orientace

ČSNS (1945–1948), ČSS (od roku 1948, bez politické funkce)


odborné a zájmové organizace

člen Spolku,
Sokol Brno I (od roku 1925),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brněpoznámky

Od léta 1918 prodělal výcvik jako domobranecký inženýr u bývalého střeleckého pluku č. 8.
Kromě pedagogické činnosti na českých vysokých školách také navrhoval divadelní výpravy pro divadla v Brně (1924–1932), Praze, Olomouci a Bratislavě.
Ve Výzkumném ústavu vývoje architektury se věnoval otázkám rekonstrukce krajiny a historických měst. Stavbu měst studoval na technikách v Karlsruhe a v Darmstadtu. Před rokem 1939 podnikl několik studijních cest do Francie, Itálie, Rakouska, Německa a Jugoslávie, na kterých sbíral materiály pro dějiny architektury.
osoby

Dalibor Chalupa
D. Chalupa byl svědkem při sňatku B. Babánka Čestmír Jeřábek
Č. Jeřábek byl svědkem při sňatku B. Babánka


partneři

Ludmila Babánková (Boubelová, ovdovělá Pittingerová)
sňatek: 7. 12. 1926, Brno (městská rada)


děti

Zdeněk Babánek (Pittinger)
adoptoval ho po svatbě s L. Babánkovouulice

Eleonory Voračické
bydliště Falkensteinergasse - Falkensteinerova
bydliště doložené v roce 1926 (dnes Gorkého)


objekty

oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01
autor pamětní desky


stavby

Vila architekta Babánka
Eleonory Voračické 39/1205
architekt, majitel
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
architekt památníku
9. 12. 1934
Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
účastník


Lk, mát


Aktualizováno: 20. 05. 2022