Prof. Ing. arch. Milan Stehlík, CSc.

* 2.5.1960 Havlíčkův Brod – † 20.1.2008 Brno


architekt, profesor na FA VUT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Střední průmyslová škola stavební v Brně,
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně,
1990–1991 projekční stáž u prof. I. Kolečka v Lausanne,
v roce 2007 jmenován profesorem


dílo

zobrazit


zaměstnání

architekt

FA VUT v Brně:
- od roku 1989 odborný asistent na Katedře architektonické tvorby obytných a občanských staveb
- od roku 2006 profesor


odborné a zájmové organizace

člen České komory architektů,
od roku 1999 člen Akademického senátu Fakulty architektury
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 12. 01. 2019