Prof. Pavel Váša

* 23.1.1874 Čáslav – † 20.3.1954 Brno


bohemista, literární historik, pedagog, redaktor Lidových novin


národnost

česká


vzdělání

gymnázium v Roudnici nad Labem (1892 maturita),
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (1896 promoce)


dílo

zobrazit


zaměstnání

středoškolský profesor v Praze a Lounech,
1901–1925 profesor Vyšší průmyslové školy v Brně,
profesor bohemistiky na FF MU v Brně,
1917–1937 redaktor Lidových novin


odborné a zájmové organizace

člen Akademického čtenářského spolku, spolku Slavie, spolku evangelických akademiků Jeronym,
dopisující člen České akademie věd a umění,
člen Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku,
od roku 1919 jednatel moravskoslezského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň,
člen hlavního výboru Ústavu pro lidovou píseňpoznámky

Dětství prožil v Krábčicích pod Řípem. Jako syn učitele na evangelické konfesijní dvojtřídce podrobně poznal náboženský život.
Na Univerzitě Karlově studoval filozofii. Byl žákem T. G. Masaryka, Jana Gebauera, Josefa Krále či Františka Drtiny. Na univerzitě a také v Akademickém čtenářském spolku a spolku Jeronym se seznámil s mnoha osobnostmi politického, vědeckého i náboženského života (např. s Jiřím Polívkou, Emilem Smetánkou, Janem Karafiátem a dalšími).
Podílel se na přípravách Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895. Zabýval se také folkloristikou.prameny, literatura

osoby

Leoš Janáček
přítel Tomáš Garrigue Masaryk
profesor P. Váši na FF UK v Praze


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 4. 1917
Pohřeb Františka Vymazala
účastník pohřbu


mát


Aktualizováno: 15. 03. 2020