Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Váša

  Prof. Pavel Váša


  • * 23.1.1874 Čáslav – † 20.3.1954 Brno


  • bohemista, literární historik, pedagog, redaktor Lidových novin


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Roudnici nad Labem (1892 maturita),
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (1896 promoce)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský profesor v Praze a Lounech,
   1901–1925 profesor Vyšší průmyslové školy v Brně,
   profesor bohemistiky na FF MU v Brně,
   1917–1937 redaktor Lidových novin

  • odborné a zájmové organizace

   člen Akademického čtenářského spolku, spolku Slavie, spolku evangelických akademiků Jeronym,
   dopisující člen České akademie věd a umění,
   člen Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku,
   od roku 1919 jednatel moravskoslezského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň,
   člen hlavního výboru Ústavu pro lidovou píseň


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 38, hrob č. 935


  • poznámky

   Dětství prožil v Krábčicích pod Řípem. Jako syn učitele na evangelické konfesijní dvojtřídce podrobně poznal náboženský život.
   Na Univerzitě Karlově studoval filozofii. Byl žákem T. G. Masaryka, Jana Gebauera, Josefa Krále či Františka Drtiny. Na univerzitě a také v Akademickém čtenářském spolku a spolku Jeronym se seznámil s mnoha osobnostmi politického, vědeckého i náboženského života (např. s Jiřím Polívkou, Emilem Smetánkou, Janem Karafiátem a dalšími).
   Podílel se na přípravách Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895. Zabýval se také folkloristikou.


  • obrazy

   img19716.jpg img19718.jpg img19717.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   přítel Tomáš Garrigue Masaryk
   profesor P. Váši na FF UK v Praze


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   9. 4. 1917
   Pohřeb Františka Vymazala
   účastník pohřbu


  • autor

   mát


Aktualizováno: 15. 03. 2020

Pavel Váša. Zdroj: VÁŠA, Pavel. Pod Řípem: I. díl pamětí. Praha: Kalich, 1947.