Anton Bayer

* 1782 Brno – † 11.4.1847 Brno


vrchní představený špilberské trestnice (v letech 1833–1847)


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


příčina úmrtí

ochrnutí orgánů trávicího ústrojí (Lähmung der Unterleibsorganen)


bydliště

Brno, Špilberk


zaměstnání

1821–1833 ředitel moravskoslezské provinční věznice v Brně (Provinzial Straf- und Arbeitshaus in Brünn),
od 9. 10. 1833 vrchní představený trestnice na Špilberku


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 49, řada 2, hrob č. 34


poznámky

Vrchním představeným jmenován rozhodnutím císaře z 28. 7. 1833. K platu, který měl jako ředitel moravsko-slezské provinční věznice, dostal přidáno 200 zlatých ročně a povolen příplatek 200 zlatých na přestěhování.
Funkci protokolárně převzal v přítomnosti brněnského policejního ředitele Mutha dne 9. 10. 1833 od dosavadního vrchního představeného Aloise von Dickmanna; převzal akta, peníze a předměty patřící vězňům, poté byl zaveden do cel.
Funkci vykonával až do své smrti, zemřel 11. 4. 1847 ve tři hodiny odpoledne ve věku 65 let.
Pohřben 15. dubna ve 4 hodiny odpoledne na Městském hřbitově v Brně, zvláštní hrob má č. 928, pohřbívajícím byl Josef rytíř Keihler, kněz kapituly na Petrově. Dne 30. 4. 1902 byly exhumované ostatky ze zrušeného Městského hřbitova uloženy na Ústředním hřbitově v Brně, skupina 49, řada 2, č. 34, hrob dnes již neexistuje.
V Archivu města Brna je uložena jeho pozůstalost pod číslem 10 745.osoby

Alois Dickmann
dosavadní vrchní představený špilberské trestnice Carl Förster
spolupráce ve vedení špilberské trestnice
ulice

Špilberk
bydliště od roku 1833 do smrti


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
vrchní představený špilberké trestnice v letech 1833–1847
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 10. 1833
Převzetí funkce ředitele špilberské trestnice
nový vrchní představený věznice


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2019