PhDr. Kateřina Smutná

* 14.9.1947 Brno – † 7.5.2016 Brno


archivářka, v letech 2000–2015 ředitelka Moravského zemského archivu


rodné jméno

Havránková


cena města

Brna, v oboru výchova a vzdělávání (2011)


vzdělání

1965–1970 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - obor archivnictví


vyznamenání a pocty

medaile Za zásluhy v oblasti archivnictví (2007),
Cena Jihomoravského kraje (2011)


dílo

Byla odbornicí na podnikové archivnictví. Je autorkou nejen příruček z oblasti archivní teorie a metodiky, věnovala se také regionální historii a dějinám průmyslu.


zaměstnání

1970-1972 Státní oblastní archiv v Zámrsku - odborná archivářka,
1972–1973 archiv Moravského zemského muzea - vedoucí
1974–2015 Moravský zemský archiv - archivářka, od roku 1991 vedoucí oddělení podnikového archivnictví a zástupkyně ředitele, od roku 2000 ředitelka,
externě přednášela na FF MU v Brně, UHK a Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně


odborné a zájmové organizace

Česká archivní společnost (v letech 1994–2002 členka výboru, od roku 1996 místopředsedkyně)


hrob


stavby

Moravský zemský archiv Brno
Palachovo náměstí 1/723
tehdejší ředitelka archivu
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 2012
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011
jedna z oceněných
29. 10. 2007
Slavnostní otevření novostavby Moravského zemského archivu v Brně
ředitelka archivu
31. 10. 2005
Slavnostní poklep základního kamene novostavby Moravského zemského archivu v Brně
ředitelka archivu


APe, LucKub


Aktualizováno: 11. 03. 2022