Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Dickmann

  Alois Dickmann


  • * 1787(?)


  • vrchní představený špilberské trestnice (v letech 1828–1833)


  • šlechtický titul

   von

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   „Znalý světa, zvláštní láska k pořádku, horlivé plnění povinností, řádný, čestný, má smysl pro plnění řádů, k čemuž ho vychovala vojenská služba“, takto charakterizován v archivních pramenech.


  • bydliště

   Brno, Špilberk (1828–1833)


  • zaměstnání

   voják od roku 1816 (c.k. tělesná garda),
   dosáhl hodnosti poručíka,
   do funkce vrchního představeného špilberské trestnice nastoupil 15. 8. 1828, předal ji 9. 10. 1833


  • poznámky

   Do funkce vrchního představeného doporučen prezidentem Dvorské válečné rady. Ale již při nástupu na Špilberk se podle vlastních slov v žádosti o penzionování "netajil tím, že to není místo podle jeho přání".
   Jako vrchní představený se dostával do konfliktů s druhým podpředstaveným Johannem Wegrathem (ten na místo nastoupil speciálně pro italské karbonáře v roce 1828). Rozpory byly tak velké, že v roce 1830 dokonce Dickmann žádal o propuštění ze služby a návrat k vojsku.
   V roce 1831 mu bylo 44 let, žádost o penzionování si podal ze zdravotních důvodů (nemocné nohy mu znemožňují časté obhlídky spojené s jeho funkcí, má odslouženo 28 let). Dne 2. srpna 1833 mu císař udělil penzi 600 zlatých konv. mince. Funkci na Špilberku předal 9. října 1833 Antonovi Bayerovi.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Anton Bayer
   nový vrchní představený špilberské trestnice Carl Förster
   spolupráce ve vedení špilberské trestnice Paul Schumpik
   vrchní představený špilberské trestnice Dickmann kritizoval jeho lékařské působení u vězňů Moritz Smerczek
   předal funkci vrchního představeného špilberké trestnice


  • ulice

   Špilberk
   bydliště v letech 1828–1833


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   vrchní představený špilberské trestnice v letech 1822–1833


  • události

   9. 10. 1833
   Převzetí funkce ředitele špilberské trestnice
   dosavadní ředitel věznice


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2016