Alois Dickmann

* 1787(?)


vrchní představený špilberské trestnice (v letech 1828–1833)


šlechtický titul

von


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

„Znalý světa, zvláštní láska k pořádku, horlivé plnění povinností, řádný, čestný, má smysl pro plnění řádů, k čemuž ho vychovala vojenská služba“, takto charakterizován v archivních pramenech.


bydliště

Brno, Špilberk (1828–1833)


zaměstnání

voják od roku 1816 (c.k. tělesná garda),
dosáhl hodnosti poručíka,
do funkce vrchního představeného špilberské trestnice nastoupil 15. 8. 1828, předal ji 9. 10. 1833


poznámky

Do funkce vrchního představeného doporučen prezidentem Dvorské válečné rady. Ale již při nástupu na Špilberk se podle vlastních slov v žádosti o penzionování "netajil tím, že to není místo podle jeho přání".
Jako vrchní představený se dostával do konfliktů s druhým podpředstaveným Johannem Wegrathem (ten na místo nastoupil speciálně pro italské karbonáře v roce 1828). Rozpory byly tak velké, že v roce 1830 dokonce Dickmann žádal o propuštění ze služby a návrat k vojsku.
V roce 1831 mu bylo 44 let, žádost o penzionování si podal ze zdravotních důvodů (nemocné nohy mu znemožňují časté obhlídky spojené s jeho funkcí, má odslouženo 28 let). Dne 2. srpna 1833 mu císař udělil penzi 600 zlatých konv. mince. Funkci na Špilberku předal 9. října 1833 Antonovi Bayerovi.osoby

Anton Bayer
nový vrchní představený špilberské trestnice Carl Förster
spolupráce ve vedení špilberské trestnice Paul Schumpik
vrchní představený špilberské trestnice Dickmann kritizoval jeho lékařské působení u vězňů Moritz Smerczek
předal funkci vrchního představeného špilberké trestnice


ulice

Špilberk
bydliště v letech 1828–1833


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
vrchní představený špilberské trestnice v letech 1822–1833


události

9. 10. 1833
Převzetí funkce ředitele špilberské trestnice
dosavadní ředitel věznice


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2016