prof. PhDr. Jindřich Höhm, CSc.

* 28.7.1925 Brno – † 17.10.1989


vysokoškolský pedagog, tenisový metodik


bydliště

Brno, Sedlákova 41 (1948)


cena města

Brna, sport (in memoriam, 2016)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1953 katedra tělesné výchovy Filozofické fakulty brněnské univerzity (v letech 1965–1989 její vedoucí)poznámky

Po ukončení studia tělesné výchovy a ruštiny na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupil jako učitel na učilišti pracovních záloh v Králově Poli.
V roce 1953 přešel na Katedru tělesné výchovy Filozofické fakulty brněnské univerzity, kde od roku 1965 až do svého náhlého úmrtí 17. října 1989 působil jako její vedoucí. Největších úspěchů dosáhl profesor Höhm při tvorbě i aplikaci své teorie vyučování tenisu. Byl uznávaným tenisovým metodikem a trenérem I. třídy licence „A“ Evropské tenisové asociace, jedenáct let vedl jako kapitán československé tenisové juniory, kteří několikrát zvítězili v Galeově poháru.
Vydal řadu publikací, skript, metodických spisů a článků v odborných časopisech u nás i v zahraničí, které byly využívány při vrcholové přípravě tenisových reprezentantů, a přednášel také na světových tenisových sympoziích. Významný vysokoškolský tělovýchovný pedagog, nositel titulů Vzorný trenér a Zasloužilý trenér Jindřich Höhm zasvětil celý svůj život sportu a zejména výchově tenisových juniorů a školní mládeže, podílel se tak na vybudování profesionálních mezinárodních vazeb a vynikající pověsti české tenisové školy, která naši zemi provází dodnes.

ulice

Sedlákova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

31. 1. 2017
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2016
jeden z oceněných


Vach, Kal


Aktualizováno: 25. 02. 2022