Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Cigánek

  prof. Ing. dr. Ladislav Cigánek, DrSc.


  • * 13.10.1901 Nové Město na Moravě – † 25.10.1975 Bratislava


  • elektrotechnik, vysokoškolský profesor


  • zajímavé okolnosti

   jako suplent vyučoval na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně předmět Elektrické stroje a přístroje 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951


  • bydliště

   Hranice na Moravě,
   Brno, Náhorní 1


  • vzdělání

   státní reálné gymnázium v Hranicích (1920 maturita),
   ČVŠT v Brně - odbor elektroinženýrský (2. státní zkouška v roce 1924),
   dizertační práce "Rozptyl transformátoru pro napájení svářecího oblouku" (1937) na ČVŠT v Brně


  • dílo

   - CIGÁNEK, Ladislav, BAUER Miroslav: Elektrické stroje a přístroje: učební text pro průmyslové školy elektrotechnické - čtyřleté. 2. vyd. Praha 1957.
   - CIGÁNEK, Ladislav: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídicí: působení, konstrukce, navrhování. Praha 1944.
   - CIGÁNEK, Ladislav. Magnetické pole nasyceného indukčního motoru. Bratislava 1965.


  • zaměstnání

   profesor elektrotechnických strojů a přístrojů na Vysoké škole technické v Bratislavě


  • obrazy

   img19863.jpg img19864.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Emil Cigánek


  • ulice

   Náhorní
   bydliště


  • autor

   blat


Aktualizováno: 17. 01. 2020

Ladislav Cigánek. Fotografii svého pradědečka z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytla paní Helena Ábelová, děkujeme.