MVDr. Miloš Vrtěl, CSc.

* 8.3.1926 – † 7.12.1985


veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat


národnost

česká


vzdělání

Vysoká škola veterinární v Brně (1953)


jiné pocty

Přibylova medaile VŠV v Brně,
Bronzový odznak Brigády socialistické práce,
Čestné uznání za úspěšnou odborářskou činnost a za spolupráci s veterinární nemocnicí k 25. výročí zestátnění veterinární služby,
Čestné uznání VŠV za dlouholetou a obětavou práci na úseku pedagogickém a vědeckovýzkumném,
a další


zaměstnání

1952 neodborný asistent na porodnické klinice,
1953 odborný asistent na porodnicko-gynekologické klinice katedry reprodukce hospodářských zvířat a chirurgie VŠV v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Oborové komise pro reprodukci hospodářských zvířat Výzkumného ústavu veterinárního lékařství,
člen komise Státní veterinární správy pro hybridizaci prasat


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 438–439


poznámky

Za dob studií se stal akademickým mistrem v golfu, vynikal také v košíkové. Patřil k zakladatelům hudebního souboru na VŠV v Brně. Ve hře na bicí nástroje se vypracoval na takovou úroveň, že úspěšně působil i v několika brněnských profesionálních hudebních souborech.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Za MVDr. Milošem Vrtělem, CSc."


osoby

Emil Přibyl
profesor MVDr. Miloše Vrtěla, CSc. na VŠV v Brně


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 13. 05. 2018