Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Váchal

  Antonín Váchal


  • * 29.11.1915 Hustopeče u Brna – † 1.4.1943


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V srpnu 1941 jako neschopný vazby přechodně propuštěn domů. V době, kdy jeho odbojoví spolupracovníci byli postaveni před lidový soud, se měl dostavit i on. Jeho nemoc se zhoršila natolik, že zemřel několik málo dnů po popravě svých spolupracovníků, majora Kulatéhonadporučíka Kožnárka.
   Asi měsíc po jeho smrti jej přišel zatknout příslušník gestapa. Dotazován a vyslýchán byl kněz, který ho pohřbíval, zda byl skutečně pohřben poručík Antonín Váchal.

  • příčina úmrtí

   následky věznění (TBC plic)


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Novém Jičíně,
   po vykonání vojenské prezenční služby přijat na vojenskou akademii v Hranicích (vyřazen v roce 1937 jako poručík pěchoty)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   štábní kapitán pěchoty


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova


  • poznámky

   Po absolvování vojenské akademie přidělen p. pl. 41 Dr. Edvarda Beneše v Žilině, kde sloužil až do března 1939. Po odtržení Slovenska a demobilizaci byl přidělen úřadu hospodářské kontroly v Brně.
   V srpnu 1939 se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (Úřad cenové kontroly), byl členem skupiny majora Kulatého, jeho nejbližšími spolupracovníky byli nadporučík Zdeněk Kožnárek (popraven ve Frankfurtu) a nadporučík Preininger, kterému se podařilo před zatčením uprchnout do Anglie. Váchal byl zatčen 12. ledna 1940, vězněn v Brně v Kounicových kolejích.
   Asi v červenci 1940 převezen s celou skupinou do Breslau, odtud do Wohlau a dále Diezu. Následkem podvýživy onemocněl tuberkulózou plic - smrtelně nemocný byl se skupinou spoluvězňů jako dočasně neschopný vazby odeslán v srpnu 1941 do Brna. Cesta Německem trvala celý měsíc - ihned poté byl umístěn do plicního sanatoria na Pleši u Prahy.
   V prvním stanném právu byl předvolán do Brna do Kounicových kolejí, primář sanatoria vystavil doklad o neschopnosti převozu. Když jeho skupina měla stanout před lidovým soudem, měl se i on dostavit do Berlína nebo Frankfurtu. Ze zdravotních důvodů sice nebyl souzen, ale zprávy o odsouzení jeho spolupracovníků k smrti vedly k novému zhoršení choroby, které 1. dubna 1943 podlehl.

   V publikaci "Almanach..." je mezi obětmi z Nového Jičína uveden "Antonín Váchal, vězněný pro odbojovou činnost, zemřel roku 1943 ve vězení v Brně" (zřejmě se jedná o tuto osobnost - Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Kožnárek
   blízký spolupracovník v odboji František Kulatý
   blízký spolupracovník v odboji Bohumír Preininger
   spolupráce v odboji


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019