Antonín Váchal

* 29.11.1915 Hustopeče u Brna – † 1.4.1943


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V srpnu 1941 jako neschopný vazby přechodně propuštěn domů. V době, kdy jeho odbojoví spolupracovníci byli postaveni před lidový soud, se měl dostavit i on. Jeho nemoc se zhoršila natolik, že zemřel několik málo dnů po popravě svých spolupracovníků, majora Kulatého a nadporučíka Kožnárka.
Asi měsíc po jeho smrti jej přišel zatknout příslušník gestapa. Dotazován a vyslýchán byl kněz, který ho pohřbíval, zda byl skutečně pohřben poručík Antonín Váchal.


příčina úmrtí

následky věznění (TBC plic)


vzdělání

reformní reálné gymnázium v Novém Jičíně,
po vykonání vojenské prezenční služby přijat na vojenskou akademii v Hranicích (vyřazen v roce 1937 jako poručík pěchoty)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


zaměstnání

voják z povolání,
štábní kapitán pěchotypoznámky

Po absolvování vojenské akademie přidělen p. pl. 41 Dr. Edvarda Beneše v Žilině, kde sloužil až do března 1939. Po odtržení Slovenska a demobilizaci byl přidělen úřadu hospodářské kontroly v Brně.
V srpnu 1939 se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (Úřad cenové kontroly), byl členem skupiny majora Kulatého, jeho nejbližšími spolupracovníky byli nadporučík Zdeněk Kožnárek (popraven ve Frankfurtu) a nadporučík Preininger, kterému se podařilo před zatčením uprchnout do Anglie. Váchal byl zatčen 12. ledna 1940, vězněn v Brně v Kounicových kolejích.
Asi v červenci 1940 převezen s celou skupinou do Breslau, odtud do Wohlau a dále Diezu. Následkem podvýživy onemocněl tuberkulózou plic - smrtelně nemocný byl se skupinou spoluvězňů jako dočasně neschopný vazby odeslán v srpnu 1941 do Brna. Cesta Německem trvala celý měsíc - ihned poté byl umístěn do plicního sanatoria na Pleši u Prahy.
V prvním stanném právu byl předvolán do Brna do Kounicových kolejí, primář sanatoria vystavil doklad o neschopnosti převozu. Když jeho skupina měla stanout před lidovým soudem, měl se i on dostavit do Berlína nebo Frankfurtu. Ze zdravotních důvodů sice nebyl souzen, ale zprávy o odsouzení jeho spolupracovníků k smrti vedly k novému zhoršení choroby, které 1. dubna 1943 podlehl.

V publikaci "Almanach..." je mezi obětmi z Nového Jičína uveden "Antonín Váchal, vězněný pro odbojovou činnost, zemřel roku 1943 ve vězení v Brně" (zřejmě se jedná o tuto osobnost - Menš).osoby

Zdeněk Kožnárek
blízký spolupracovník v odboji František Kulatý
blízký spolupracovník v odboji Bohumír Preininger
spolupráce v odboji


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019