prof. Ing. dr. Jan Vřešťál, CSc.

* 20.2.1909 Napajedla (okres Zlín) – † 25.11.1975 Brno


chemik, vysokoškolský profesor


bydliště

Napajedla (cukrovar, rodný dům),
Brno:
- Stojanova 4
- Havlíčkova 87 (1948)


vzdělání

reálka v Kroměříži (1926 maturita),
ČVŠT v Brně - chemický odbor (1931 vykonána 2. státní zkouška),
1933 disertační práce "O dělení hliníku od kobaltu a niklu hydrazinkarbonátem" (1933), 1956 jmenován profesorem na Vojenské akademii v Brně


vyznamenání a pocty

Hanušova medaile (1973)


zaměstnání

o prázdninách v roce 1930 zaměstnán jako chemik v centrální laboratoři firmy Tomáš Baťa ve Zlíně,
od října 1930 asistent ústavu analytické chemie při ČVŠT v Brně,
během II. světové války pracoval jako učitel na Obchodní akademii v Brně (do uzavření středních škol roku 1943), poté totálně nasazen ve smaltovně Sfinx v Brně jako chemik,
po válce pokračoval v učitelské činnosti na obchodní akademii v Brně do roku 1952, kdy byl přijat na nově vzniklou Vojenskou akademii v Brně


odborné a zájmové organizace

v roce 1956 zvolen členem komise pro analytickou chemii v chemické sekci ČSAV


poznámky

(za doplňující informace děkujeme prof. RNDr. Janu Vřešťálovi, DrSc.)
osoby

Antonín Jílek
profesor


partneři

Anežka Vřešťálová (Kvasničková)
sňatek: 2. 1. 1937, Kroměříž (kostel Panny Marie)
ulice

Stojanova
bydliště doložené v roce 1937


blat


Aktualizováno: 17. 04. 2021