Internetová encyklopedie dějin Brna

František Slavíček

  František Slavíček


  • * 2.5.1915 Deblín (okres Brno-venkov) – † 11.4.2004


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939,
   Čs. medaile za chrabrost,
   Čs. medaile za zásluhy I. st.,
   Čs. pamětní medaile se štítkem SSSR,
   medaile „Boje u Sokolova“,
   Dukelská medaile,
   medaile Slovenského národního povstání,
   Sovětské řády: „Poběda nad Germánií“ a „Boje za Pragu


  • zaměstnání

   strážník, voják

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec legionářská


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 22b, hrob č. 8–9


  • poznámky

   Po okupaci Čech, Moravy a Slezska německými vojsky v březnu 1939 se rozhodl bojovat za svobodu vlasti po vzoru čs. legionářů. 9. srpna 1939 opustil na motocyklu Olomouc s cílem odejít za hranice. Rozhodl se přejít hranici mezi Radvanicemi a Michálkovicemi. Se štěstím se dostal na polské území, přihlásil se na policejní stanici ve Fryštáku (dnešní Karviná), odkud byl odvezen do Krakova, kde byl 23. srpna 1939 zařazen jako dobrovolník do československé zahraniční armády. Odveden 8. 2. 1942 v Buzuluku, kmenové číslo: 0.023/M a 0.315/D.

   Absolvoval kurz snajperů a jako příslušník velitelského roje 1. roty npor. Otakara Jaroše se 8. 3. 1943 zúčastnil prvního boje 1. čs. samostatného praporu v SSSR u osady Sokolovo, kde s dalšími ostřelovači plnil úlohy průzkumných hlídek v předpolí a pozorovatelů.

   Příslušník roty zvláštního určení. Účastnil se mnoha válečných operací na východní frontě.
   Po únoru 1948 se ani on nevyhnul perzekucím, byl ze SNB propuštěn a 1. 5. 1949 nastoupil jako úředník Uhelných skladů čs. dolů v Brně, kde pracoval až do odchodu do důchodu.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Slavíčková (Kohoutová)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   Významné osobnosti Deblína


  • autor

   APe


Aktualizováno: 03. 07. 2019