Prof. Ing. Josef Růžek, DrSc. plk v.v.

* 20.9.1929 – † 14.3.2014


letecký inženýr, vedoucí katedry na Vojenská akademii v Brně


národnost

česká


vzdělání

Vojenská technická akademie v Brně (1955, letecká specializace)
MVTU v Moskvě (1959, vědecká hodnost CSc.)


dílo

Je autorem celkem 86 odborných článků a výzkumných zpráv.
Dále dvoudílné učebnice Teorie leteckých motorů (vydané v češtině a v angličtině), a také 35 dalších skript a učebních pomůcek.


zaměstnání

pedagog na Katedře letadel, motorů a proudění na VTA v Brně,
1963–1965 docent a vedoucí Katedry leteckých motorů na MTC v Káhiře,
1981–1994 profesor a vedoucí Katedry leteckých motorů na VA v Brně


hrob

poznámky

Patřil mezi naše nejuznávanější kapacity v oboru leteckých turbínových motorů. Byl známý i v zahraničí. Věnoval se především teorii leteckých motorů. Významně se zabýval i návrhem kompresorů a jejich lopatkových mříží.
Později se zaměřil na obecnější otázky hlavních částí leteckých motorů, jejich vlastností a výpočtům jejich charakteristik. Aktivně se podílel na vývoji leteckých motorů nejen na VA v Brně (například na motoru M-601B), ale též v čs. průmyslu (n. p. Motorlet Jinonice, VZLÚ Letňany, LO Malešice, PS Považská Bystrica).


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Prof. Ing. Josef Růžek, DrSc."


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 09. 03. 2020