prof. PhDr. Jaroslava Pačesová, DrSc.

* 28.1.1928 Brno – † leden 2008


filoložka, profesorka


vzdělání

1949 Fillozofická fakulta MU v Brně - obory angličtina, italština, fonetika (1953 titul Ph.D., 1959 kandidátka věd - kandidátská práce Zvuková stránka češtiny ve srovnání s makedonštinou a bulharštinou, 1966 habilitace - spis Studie z české pedolingvistiky, 1978 doktorka věd na UK - dílo Ontogeneze gramatického systému u dítěte, v 1979 jako první žena v dějinách brněnské filozofické fakulty jmenována profesorkou)


zaměstnání

1962–1990 převzala vedení katedry romanistiky a fonetiky po prof. Ohnesorgovi


odborné a zájmové organizace

Jednota moderních filologů,
International Phonetic Society,
International Association for the Study of Child language.


poznámky

Svůj vědecký výzkum orientovala na dětskou řeč, obecnou jazykovědu a ontogenezi řeči a gramatického systému. Orientovala se na fonetiku italštiny, angličtiny, němčiny a češtiny.
Předsedkyně a členka fakultních, univerzitních a celostátních komisí pro udělování vědeckých a akademických hodností.


osoby

Ivan Seidl
student Emanuel Šrámek
pedagog a později kolega


Studentský záznam


Aktualizováno: 16. 02. 2020