MUDr. Jiří Dostál

* 2.8.1931 – † 12.6.1993


lékař, primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy, městský anesteziolog v Ostravě


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zasloužil se o rozvoj oboru anesteziologie, urgentní medicíny a intenzivní péče u nás


vzdělání

Slovanské gymnázium v Olomouci (absolvent v roce 1950),
Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci - všeobecné lékařství (1956 promoce)


zaměstnání

od roku 1952 volontér, později demonstrátor a pomocná vědecká síla na chirurgické klinice v Olomouci,
od roku 1956 chirurgické oddělení FNsP v Ostravě-Zábřehu,
1965–1993 vedoucí lékař a později primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy


odborné a zájmové organizace

na studiích člen reprezentačního družstva UP v Olomouci v košíkové,
člen kolegia krajského anesteziologa,
člen komise RZP při ministerstvu zdravotnictví


hrob

poznámky

Po svém nástupu na ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy vytvořil podmínky pro to, aby zde mohla být v roce 1968 otevřena lůžková část oddělení. V roce 1976 se jeho součástí stalo i pracoviště hyperbarické medicíny.
V roce 1975 byla pod ARO přičleněna rychlá záchranná pomoc a od té doby zajišťovali po lékařské stránce její provoz erudovaní anesteziologové a sestry-specialistky. Postupně byla v Severomoravském kraji vytvořena síť 19 výjezdových stanic RZP a zřízena i stanice Letecké záchranné služby. Na vzniku tohoto uspořádání, které fungovalo až do roku 1991, se významně podílel prim. MUDr. Dostál.
Publikoval vědecké práce v Československu i zahraničí (Polsko, NSR, USA). Účastnil se také postgraduálního vzdělávání lékařů, připravoval výukové filmy pro studenty LF UJEP v Brně, organizoval školení laiků v základech neodkladné resuscitace.
Od roku 1994 je v Ostravě pořádána konference Dostálovy dny urgentní medicíny. Zakladatelkou této konference byla doc. MUDr. Jitka Dostálová CSc.prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Primář MUDr. Jiří Dostál"stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
lékař; místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 18. 03. 2019