Prof. MVDr. Přemysl Jagoš, CSc.

* 3.6.1930 Malá Vrbka (okres Hodonín) – † 4.12.2009


veterinář, rektor Vysoké školy veterinární v Brně


národnost

česká


vzdělání

1953–1959 Veterinární fakulta VŠZ v Brně,
1970 docent, 1978 řádný profesor (pro obor vnitřní choroby hospodářských zvířat)


zaměstnání

během studií pomocná vědecká síla a poté jako asistent na katedře porodnictví a umělé inseminace,
od 1960 asistent na II. interní klinice,
1970 vedoucí katedry vnitřních chorob přežvýkavců a prasat,
prorektor VŠZ v Brně,
rektor VŠZ v Brně,
1974–1978 ve funkci 1. náměstka ministra školství ČSSR


odborné a zájmové organizace

Světová buiatrická asociace,
Světová veterinární asociace,
Česká buiatrická společnost,
Zemědělská akademie,
a další


hrob

poznámky

Jako vedoucí katedry vnitřních chorob přežvýkavců a prasat se snažil katedru přeměnit na moderní pedagogicko-vědecké pracoviště. Tato katedra se stala srovnatelnou s předními světovými klinikami. Stál u zrodu systému preventivní diagnostiky metabolických a produkčních chorob u skotu, který se využívá do dnešní doby a je základem produkční a preventivní medicíny.
Zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních konferencí a vědeckých kongresů. Autorem a spoluautorem více než 400 vědeckých publikací, 6 učebnic a několika monografií.


prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 24. 02. 2019