Internetová encyklopedie dějin Brna

František Hlaváč

  Ing. František Hlaváč


  • * 7.12.1912 Skalka-Ježov (okres Hodonín) – † 30.11.1993 Brno


  • hlavní geodet města Brna, historiograf moravských geodetů a kartografů, soudní znalec


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno-Husovice, Venhudova 25 (1948)


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kyjově,
   ČVŠT v Brně (zeměměřičské inženýrství)


  • zaměstnání

   od roku 1936 katastrální měřičská služba,
   Zemské finanční ředitelství v Brně,
   od roku 1948 Archiv map katastrálních v Brně,
   vedoucí archivu map a planografie při KNV v Brně,
   1954–1957 Oblastní ústav geodézie a kartografie v Brně,
   1957–1961 vedoucí SG Brno-město,
   1961–1971 hlavní geodet pro město Brno,
   1973–1976 KGKS v Brně,
   externě vyučoval na SPŠS v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen studijní skupiny pro historii geodézie a kartografie při Československém komitétu FIG,
   člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 27, hrob č. 31–32


  • poznámky

   Jeho odborná pracovní činnost se věnovala především městu Brnu. Stál při zaměřování řady brněnských památek (např. Špilberku), zhotovil podklady pro novostavbu Státního divadla v Brně a základní plán Mezinárodního brněnského výstaviště.
   Byl tvůrcem kartotéky moravských zeměměřičů, podílel se na vytvoření Státní mapy 1:5000 (odvozené) pro tzv. "velké Brno", na jejímž podkladě vznikl orientační plán města Brna.
   V Archivu map katastrálních v Brně založil planografické a reprodukční oddělení. V roce 1949 se účastnil rozdělení a likvidace tohoto archivu. Mnoho cenných historických dokumentů zachránil před skartací.
   V publikační činnosti se věnoval hlavně historii geodézie a kartografie. Přispíval do časopisu Geodetický a kartografický obzor.


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Ing. František Hlaváč"
   článek v odborném periodiku
   "Odešel Ing. František Hlaváč"


  • ulice

   Venhudova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 23. 01. 2020