Ing. František Hlaváč

* 7.12.1912 Skalka-Ježov (okres Hodonín) – † 30.11.1993 Brno


hlavní geodet města Brna, historiograf moravských geodetů a kartografů, soudní znalec


národnost

česká


bydliště

Brno-Husovice, Venhudova 25 (1948)


vzdělání

reálné gymnázium v Kyjově,
ČVŠT v Brně (zeměměřičské inženýrství)


zaměstnání

od roku 1936 katastrální měřičská služba,
Zemské finanční ředitelství v Brně,
od roku 1948 Archiv map katastrálních v Brně,
vedoucí archivu map a planografie při KNV v Brně,
1954–1957 Oblastní ústav geodézie a kartografie v Brně,
1957–1961 vedoucí SG Brno-město,
1961–1971 hlavní geodet pro město Brno,
1973–1976 KGKS v Brně,
externě vyučoval na SPŠS v Brně


odborné a zájmové organizace

člen studijní skupiny pro historii geodézie a kartografie při Československém komitétu FIG,
člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně


hrob

poznámky

Jeho odborná pracovní činnost se věnovala především městu Brnu. Stál při zaměřování řady brněnských památek (např. Špilberku), zhotovil podklady pro novostavbu Státního divadla v Brně a základní plán Mezinárodního brněnského výstaviště.
Byl tvůrcem kartotéky moravských zeměměřičů, podílel se na vytvoření Státní mapy 1:5000 (odvozené) pro tzv. "velké Brno", na jejímž podkladě vznikl orientační plán města Brna.
V Archivu map katastrálních v Brně založil planografické a reprodukční oddělení. V roce 1949 se účastnil rozdělení a likvidace tohoto archivu. Mnoho cenných historických dokumentů zachránil před skartací.
V publikační činnosti se věnoval hlavně historii geodézie a kartografie. Přispíval do časopisu Geodetický a kartografický obzor.


prameny, literatura

Www stránky

"Ing. František Hlaváč"

článek v odborném periodiku

"Odešel Ing. František Hlaváč"


ulice

Venhudova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 23. 01. 2020