Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Dwořak

  Ing. arch. Wilhelm Dwořak


  • * 15.5.1857 Brno – † 19.1.1938 Salcburk (Rakousko)


  • architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče


  • zajímavé okolnosti

   představitel národně orientované neorenesance, vycházející z tradice severských hansovních měst; podílel se na asanaci brněnského centra


  • čestný občan

   městská část Brno-Tuřany


  • vzdělání

   1868–1875 Státní vyšší reálka v Brně,
   1875–1880 architektura na Německé vysoké škole technické (Deutsche technische Hochschule) v Brně

  • jiné pocty

   rytíř Řádu císaře Františka Josefa I.


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1881–1885 asistent pro pozemní stavitelství, architekturu a dějiny umění na Německé vysoké škole technické v Brně,
   od roku 1885 učil na Státní průmyslové škole v Brně (1904–1909 přednosta jejího stavebního oddělení),
   1909–1920 ředitel Státní průmyslové školy v Salcburku

   1885–1909 suplent, od roku 1889 řádný profesor na Německé státní průmyslové škole v Brně

   1893–1909 konzervátor památkové péče II. sekce pro okres Boskovice, Kroměříž, Nové Město na Moravě, Prostějov, Vyškov, Tišnov, Velké Meziříčí a město Kroměříž

   1909–1920 ředitel na Státní průmyslové škole v Salzburku, kde založil oddělení pro elektrotechniku

   v roce 1911 jmenován vládním radou (Regierungsrat)

   v roce 1920 odešel do penze


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Střední průmyslová škola stavební
   Kudelova 8/1855
   spoluautor výzdoby budovy
   Nájemné domy H. Olbertha
   Obilní trh 5, 6, 7/311–313
   autor návrhu průčelí stavby


  • autor

   Lk, Jord


Aktualizováno: 10. 05. 2018