Ing. arch. Wilhelm Dwořak

* 15.5.1857 Brno – † 19.1.1938 Salcburk (Rakousko)


architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče


zajímavé okolnosti

představitel národně orientované neorenesance, vycházející z tradice severských hansovních měst; podílel se na asanaci brněnského centra


čestný občan

městská část Brno-Tuřany


vzdělání

1868–1875 Státní vyšší reálka v Brně,
1875–1880 architektura na Německé vysoké škole technické (Deutsche technische Hochschule) v Brně


jiné pocty

rytíř Řádu císaře Františka Josefa I.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1881–1885 asistent pro pozemní stavitelství, architekturu a dějiny umění na Německé vysoké škole technické v Brně,
od roku 1885 učil na Státní průmyslové škole v Brně (1904–1909 přednosta jejího stavebního oddělení),
1909–1920 ředitel Státní průmyslové školy v Salcburku

1885–1909 suplent, od roku 1889 řádný profesor na Německé státní průmyslové škole v Brně

1893–1909 konzervátor památkové péče II. sekce pro okres Boskovice, Kroměříž, Nové Město na Moravě, Prostějov, Vyškov, Tišnov, Velké Meziříčí a město Kroměříž

1909–1920 ředitel na Státní průmyslové škole v Salzburku, kde založil oddělení pro elektrotechniku

v roce 1911 jmenován vládním radou (Regierungsrat)

v roce 1920 odešel do penzestavby

Střední průmyslová škola stavební
Kudelova 8/1855
spoluautor výzdoby budovy
Nájemné domy H. Olbertha
Obilní trh 5, 6, 7/311–313
autor návrhu průčelí stavby


Lk, Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2021