Jan Víšo

* 6.6.1912 Dolní Heršpice, dnes Brno-Dolní Heršpice – † 22.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Královo Pole, Riegergasse - Riegrova 15


vzdělání

vyšší průmyslová škola v Brně (absolvoval v roce 1931),
vojenská akademie v Hranicích (v roce 1935 vyřazen)


zaměstnání

voják z povolání, později technický úředník


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno-Královo Pole


poznámky

Po absolvování průmyslové školy nastoupil místo technického úředníka. Po roce byl odveden a ihned nastoupil vojenskou službu. Po jejím ukončení odešel do vojenské akademie v Hranicích.
V roce 1935 byl vyřazen jako první ze šesti nejlepších v oboru telegrafistů, nastoupil u telegrafního praporu 8 v Brně. O rok později přešel k telegrafnímu praporu č. 2 v Brně-Králově Poli, kde zůstal až do 15. března 1939.
Po likvidaci československé armády se stal odborným učitelem na pokračovací škole pro mechaniky. Zapojil se do ilegálního hnutí a svého zaměstnání využíval pro potřeby odboje (ve školních dílnách vyráběl nutné součástky k vysílací radiostanici). V roce 1941 odešel pracovat jako technický úředník do soukromé firmy, obchodní cesty pro firmu mu dávaly možnost plnit úkoly zpravodajské (měl zajistit po spojovací stránce oblast jihozápadní Moravy.
V letech 1941 až 1942 dopravoval sám nebo s pomocí spolupracovníka zprávy do Prahy). Při jedné z cest byl dne 1. dubna 1942 zatčen, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl za druhého stanného práva popraven.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942. V době úmrtí byl ženatý.ulice

události

23. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 22. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2458/h
22. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 22. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 06. 2014