PhDr. Ivan Řeholka

* 22.2.1943 Brno – † 14.6.2004 Brno


historik, archivář, odborný pracovník Národního památkového ústavu v Brně


národnost

česká


vzdělání

gymnázium na Antonínské ulici (tehdy SVVŠ),
učební obor strojní zámečník,
FF UJEP v Brně - obor archivnictví (1969 promoce)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1969 archivář v Okresním archivu v Břeclavi se sídlem v Mikulově,
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody,
od 1995 externí vyučující na Historickém ústavu FF MU v Brně (předmět Dějiny a teorie památkové péče)


odborné a zájmové organizace

člen komise Ministerstva kultury ČR pro průvodcovskou činnost,
od roku 1997 hlavní garant grantového projektu Ministerstva kultury ČR na zpracování "Bibliografie nemovitých památek jižní Moravy"


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 450–451


poznámky

Pro svůj původ nemohl studovat na vysoké škole, proto se vyučil strojním zámečníkem, poté absolvoval základní vojenskou službu a až pak byl způsobilý studovat FF UJEP v Brně, obor archivnictví. Jeho profesorem byl např. prof. Šebánek.
Po studiích nastoupil na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, kde se věnoval prezentaci památkových objektů. Jeho úkolem bylo zpracovávat průvodcovské texty a starat se o jejich prezentaci směrem k veřejnosti. Tyto texty se vyznačovaly odbornou, jazykovou i informační výší. Dbal také o zvýšení kvality jejich přednesu. Také se podílel na přípravě expozic jihomoravských hradů a zámků. Organizoval kastelánská školení, která se konala dvakrát ročně.osoby

Jindřich Šebánek
profesor PhDr. I. Řeholky na FF UJEP v Brně


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 07. 10. 2018