Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

* 20.2.1925 Brno – † 21.3.2008


veterinární histolog, historik veterinární medicíny


zajímavé okolnosti

podílel se na založení Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny v Hannoveru


bydliště

vzdělání

Vysoká škola veterinární v Brně (1950 promoce, 1964 titul docent, 1990 rehabilitován a jmenován profesorem)


dílo

Spoluautor vysokoškolské učebnice Veterinární histologie a knihy Mikroskopie masa a surovin živočišného původu.
Významně se podílel na sepsání historického almanachu univerzity k 50. výročí založení školy v roce 1968 a stejně tak i k 75. výročí založení vysoké školy v roce 1993.
Je také autorem řady publikací o významných osobnostech veterinární medicíny.


zaměstnání

během studia jako volontér a později demonstrátor na Histologicko-embryologickém ústavu,
1949–1951 výzkumný pracovník Výzkumného ústavu pro maso a ryby,
1951–1953 ředitel Výzkumného ústavu pro maso a ryby,
od roku 1954 Ústav histologie a embryologie na VŠV v Brně,
od roku 1967 proděkan Veterinární fakulty VŠV v Brně,
od roku 1969 prorektor VŠV v Brně,
1971–1989 odborný pracovník na oddělení patologie na Státním veterinárním ústavu v Brně,
1990–1993 vedoucí redaktor časopisu Veterinářství


odborné a zájmové organizace

1960–1970 předseda sekce cyklistiky ÚV ČSTV


hrob

poznámky

Podílel se na založení Kabinetu dějin veterinární medicíny na VŠV v Brně v roce 1964. Dále stál při založení Společnosti veterinárních lékařů v roce 1968, zasloužil se o založení tradice udílení zlatých diplomů v roce 1968.
Za práci na škole a ve sportovním hnutí musel roku 1971 z univerzity odejít. Nastoupil na místo patologa na Státním veterinárním ústavu v Brně.
V důchodu působil v Kabinetu dějin veterinární medicíny. Věnoval se historii Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a historii veterinární medicíny.
Spoluorganizoval Světový veterinární historický kongres v Brně roku 2000.
Aktivně prosazoval pojmenovávání ulic po osobnostech veterinární medicíny, podporoval vydávání medailí s významnými veterinárními odborníky a umisťování pamětních desek v rodištích osobností.
Prof. Böhm byl aktivní v cyklistice. Do roku 1948 byl aktivním závodníkem. Patřil k zakladatelům TJ Favorit Brno, organizoval každoroční Závody míru. V roce 1968 vedl cyklistickou sekci československé výpravy na OH v Mexiku.osoby

Jan Hökl
spolupracovník Jan Kolda
profesor MVDr. R. Böhma Evžen Novotný
spolupracovník Vlastimil Vrtiš
profesor MVDr. R. Böhma


ulice

Otakara Ševčíka
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 17. 01. 2020