Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Böhm

  Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.


  • * 20.2.1925 Brno – † 21.3.2008


  • veterinární histolog, historik veterinární medicíny


  • zajímavé okolnosti

   podílel se na založení Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny v Hannoveru


  • bydliště

   Brno, Otakara Ševčíka 67


  • vzdělání

   Vysoká škola veterinární v Brně (1950 promoce, 1964 titul docent, 1990 rehabilitován a jmenován profesorem)


  • dílo

   Spoluautor vysokoškolské učebnice Veterinární histologie a knihy Mikroskopie masa a surovin živočišného původu.
   Významně se podílel na sepsání historického almanachu univerzity k 50. výročí založení školy v roce 1968 a stejně tak i k 75. výročí založení vysoké školy v roce 1993.
   Je také autorem řady publikací o významných osobnostech veterinární medicíny.


  • zaměstnání

   během studia jako volontér a později demonstrátor na Histologicko-embryologickém ústavu,
   1949–1951 výzkumný pracovník Výzkumného ústavu pro maso a ryby,
   1951–1953 ředitel Výzkumného ústavu pro maso a ryby,
   od roku 1954 Ústav histologie a embryologie na VŠV v Brně,
   od roku 1967 proděkan Veterinární fakulty VŠV v Brně,
   od roku 1969 prorektor VŠV v Brně,
   1971–1989 odborný pracovník na oddělení patologie na Státním veterinárním ústavu v Brně,
   1990–1993 vedoucí redaktor časopisu Veterinářství

  • odborné a zájmové organizace

   1960–1970 předseda sekce cyklistiky ÚV ČSTV


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 33–34


  • poznámky

   Podílel se na založení Kabinetu dějin veterinární medicíny na VŠV v Brně v roce 1964. Dále stál při založení Společnosti veterinárních lékařů v roce 1968, zasloužil se o založení tradice udílení zlatých diplomů v roce 1968.
   Za práci na škole a ve sportovním hnutí musel roku 1971 z univerzity odejít. Nastoupil na místo patologa na Státním veterinárním ústavu v Brně.
   V důchodu působil v Kabinetu dějin veterinární medicíny. Věnoval se historii Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a historii veterinární medicíny.
   Spoluorganizoval Světový veterinární historický kongres v Brně roku 2000.
   Aktivně prosazoval pojmenovávání ulic po osobnostech veterinární medicíny, podporoval vydávání medailí s významnými veterinárními odborníky a umisťování pamětních desek v rodištích osobností.
   Prof. Böhm byl aktivní v cyklistice. Do roku 1948 byl aktivním závodníkem. Patřil k zakladatelům TJ Favorit Brno, organizoval každoroční Závody míru. V roce 1968 vedl cyklistickou sekci československé výpravy na OH v Mexiku.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Hökl
   spolupracovník Jan Kolda
   profesor MVDr. R. Böhma Evžen Novotný
   spolupracovník Vlastimil Vrtiš
   profesor MVDr. R. Böhma


  • ulice

   Otakara Ševčíka
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 17. 01. 2020