P. Pavel František Šesták

* 5.1.1916 Brno-Líšeň – † 23.1.1976


kněz, politický vězeň


národnost

česká


vzdělání

teologické učiliště v Brně (studia nedokončil),
do roku 1936 gymnázium v Brně,
od roku 1936 studia bohosloví v Brně,
v roce 1941 kněžské svěcení


zaměstnání

1941–1950 kaplan starobrněnského kláštera,
1955–1956 dělník v Kovopodniku města Brna,
1956–1960 kooperátor římsko-katolického farního úřadu v Rajhradě


politická orientace

ČSL (do roku 1948)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


poznámky

Do augustiniánského řádu vstoupil v roce 1936.
Při Akci K v dubnu 1950 nebyl na rozdíl od ostatních řeholníků internován, protože v tu dobu měl vyučování náboženství a tak nebyl v klášteře. Poté, co se dozvěděl o vyklizení kláštera, se začal skrývat a to v Brně u sester Anny a Milady Lhotských. Šestákovi známí mu nabídli pomoc s útěkem do zahraničí, to však P. Šesták odmítl. Za skrývání byl v srpnu 1954 zatčen.
Soudní proces proběhl v únoru 1955 před Lidovým soudem trestním v Brně. P. Šesták ve své obhajobě uvádí, že se skrýval kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu a že zprvu nevěděl o internaci svých spolubratří. Za trestný čin nepřátelské jednání proti republice a maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi byl odsouzen na 18 měsíců vězení. Propuštěn byl díky amnestii prezidenta A. Zápotockého už po 3 měsících. Nejprve vykonával civilní zaměstnání, souhlas k návratu do duchovní správy mu byl udělen za dobré chování v září 1956. Následně pracoval jako kooperátor v Rajhradě.
V listopadu 1960 byl s P. Martincem, P. Gabrielem, Josefem Jančíkem a ThDr. Vítězslavem Pazderkou znovu zatčen. Důvodem byly hovory o tehdejších poměrech v katolické církvi, návštěvy opata řádu P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci a snahy o náboženskou výchovu mládeže. Podle obžaloby se tedy jednalo o pokračování řádového života, což bylo protizákonné. P. Šesták měl být organizátorem této trestné činnosti, proto byl celý proces označován jako proces Šesták a spol. Za trestný čin podvracení republiky byl P. Šesták odsouzen k 3 letům vězení. Propuštěn z věznice ve Valdicích byl po amnestii prezidenta A. Novotného roku 1962.
V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Šesták se tohoto rozsudku už však nedožil.osoby

Augustin Miroslav Bera
spolubratr v řádu augustiniánů Josef František Gabriel
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Fulgenc Florian Jančík
spolubratr v řádu augustiniánů Tomáš Josef Martinec
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Řehoř Josef Papež
spolubratr v řádu augustiniánů
další osoby (1)...


ulice

Pekařská
místo skrývání v letech 1950–1954 Mendlovo náměstí
bydliště


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 02. 06. 2020