P. Řehoř Josef Papež

* 25.2.1917 Brno – † 14.10.1970


kněz, politický vězeň


národnost

česká


vzdělání

gymnázium v Brně,
teologické učiliště v Brně,
1941 kněžské svěcení


zaměstnání

1941–1950 kaplan starobrněnského kláštera,
1950–1951 administrátor na faře v Číhošti,
1954 farnost v Mikulči,
1954–1960 správce fary na Starém Brně,
1960 administrátor v Protivanově


politická orientace

ČSL (1945–1948)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 145–149, hrobka řádu augustiniánů


poznámky

Po Akci K v dubnu 1950 byl dva měsíce internován v centralizačním klášteře v Oseku. V letech 1951–1954 nastoupil vojenskou službu. V roce 1960 zastával funkci administrátora v Protivanově, kam byl přeložen za trest, protože se měl podílet na údajné protistátní činnosti Aloise Novotného z Tišnova.
Od září do prosince roku 1960 byl vyšetřován a také odsouzen v procesu Bera a spol. na 2 a půl roku za trestný čin podvracení republiky. V tomto procesu byli také odsouzeni augustiniáni P. Bera, P. Jančík a P. Peška. Trestná činnost spočívala ve schůzkách s dalšími augustiniány, v návštěvách opata P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci a ve snahách o náboženskou výchovu mládeže. Hlavní informace se vyšetřovatelé dozvěděli z výpovědí P. Papeže a P. Bery. Ti se také k trestné činnosti přiznali. P. Papež se přiznal k tomu, že se scházel nejprve s P. Berou a později i s dalšími obviněnými řeholníky. Společně mluvili o postavení římskokatolické církve v tehdejším Československu. Jedna taková schůzka se konala např. při pohřbu převora starobrněnského kláštera P. Dvořáčka. P. Papež také často navštěvoval opata P. Švandu na Moravci. Společně pak probírali budoucnost řádu. Z Mírova byl propuštěn v roce 1962 na amnestii prezidenta A. Novotného.
V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Papež se tohoto rozsudku nedožil.osoby

Augustin Miroslav Bera
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Josef František Gabriel
spolubratr v řádu augustiniánů Fulgenc Florian Jančík
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Tomáš Josef Martinec
spolubratr v řádu augustiniánů Štěpán František Peška
spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol.
další osoby (1)...


ulice

stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 17. 02. 2019