Internetová encyklopedie dějin Brna

Augustin Miroslav Bera

  P. Augustin Miroslav Bera


  • * 12.10.1923 Brno – † 2000


  • kněz, politický vězeň


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium,
   studium teologie (přerušeno událostmi 2. světové války),
   červenec 1949 kněžské svěcení


  • zaměstnání

   během 2. světové války dělník ve Zbrojovce,
   1949–1950 kaplan starobrněnského kláštera,
   1951 kaplan ve Veselí nad Moravou,
   1955–1956 duchovní správa v Ořechově u Brna


  • poznámky

   Po Akci K v dubnu 1950 byl i s dalšími augustiniány převezen do centralizačního kláštera v Oseku. Roku 1951 byl propuštěn a získal místo kaplana ve Veselí nad Moravou. Podle Krajské správy ministerstva vnitra v Brně tam měl zorganizovat pobouření proti novém knězi, který ho měl po sedmi měsících vystřídat. Ve skutečnosti se zřejmě věřící dozvěděli o příchodu nového pokrokového kněze, proti kterému se začali sami bouřit. Z Veselí musel uprchnout a pak se údajně skrýval na Starém Brně další čtyři roky, kdy měl mezi kněží šířit různé štvavé tiskoviny a letáky.
   Od září do prosince roku 1960 byl spolu s P. Papežem, P. JančíkemP. Peškou vyšetřován a odsouzen v tzv. procesu Bera a spol. Trestná činnost spočívala v tom, že se tajně scházeli, hovořili o stavu církve v tehdejším Československu, navštěvovali opata P. Švandu v Charitním kněžském ústavu na Moravci a snažili se nábožensky vychovávat mládež. Jednalo se tedy v podstatě o pokračování řádového života, což bylo trestné. P. Bera a P. Papež vinu nepopírali. P. Bera měl navíc pracovat na náboženském díle "Problémy katolíka XX. století".
   Od listopadu 1960 byl P. Bera také vyšetřován pro podezření z homosexuality a zneužití nezletilých. Celkem se mělo jednat o tři chlapce. I k těmto trestným činům se měl podle protokolů P. Bera přiznat. Krajský soud v Brně mu 21. 12. 1960 vyměřil trest 7 let odnětí svobody a to za trestné činy podvracení republiky, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví a pohlavní zneužití.
   Na rozdíl od ostatních odsouzených nebyl P. Bera propuštěn roku 1962 po amnestii prezidenta A. Novotného. Věznici na Borech opustil až v prosinci 1964.
   Roku 1968 podal P. Bera (stejně jako i ostatní odsouzení) žádost o rehabilitaci proti odsouzení za trestný čin podvracení republiky. Stejně jako ostatním ani jemu soud nevyhověl.
   Roku 1991 probíhala rehabilitační řízení znovu. Prokurátor navrhoval rozhodnout o účasti na rehabilitaci a zastavit trestní stíhání u všech odsouzených. A právě tak, po přezkoumání rozsudku z března 1961, rozhodl i soudní senát.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů Fulgenc Florian Jančík
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Tomáš Josef Martinec
   spolubratr v řádu augustiniánů Řehoř Josef Papež
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Štěpán František Peška
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol.
   další osoby (1)...


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působiště


  • autor

   mát


Aktualizováno: 02. 06. 2020