prof. MUDr. Jan Vanýsek, DrSc.

* 5.8.1910 Brno – † 14.9.1995 Brno


přední český oftalmolog, zakladatel oční kliniky v Hradci Králové, dlouholetý přednosta oční kliniky ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, předseda Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně


nej...

svět: jako jeden z prvních na světě vložil v roce 1953 do lidského oka umělou čočku (dodnes aplikovaná metoda v chirurgii šedého zákalu)


zajímavé okolnosti

V roce 1969 byl zvolen rektorem UJEP v Brně, ale ministerstvo školství v nastupující normalizaci jeho volbu nepotvrdilo. Jako signatář 2000 slov musel v roce 1970 brněnskou univerzitu opustit.


bydliště

vzdělání

1921–1929 reálné gymnázium v Brně na Poříčí,
1929–1935 LF MU (1945 docent očního lékařství, 1947 mimořádný a 1967 řádný profesor, 1957 DrSc.)


jiné pocty

Cena osvobození města Brna (1957),
Zasloužilý lékař (1961),
Medaile J. E. Purkyně (1961),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1990)


dílo

Publikoval přes stovku vědeckých a dodnes citovaných prací. Jako jeden z prvních na světě vložil v roce 1953 do lidského oka umělou čočku (dodnes aplikovaná metoda v chirurgii šedého zákalu). Zabýval se výzkumem elektrofyziologických vyšetřovacích metod, biochemií oka. Prováděl výzkumné práce v rámci vyšetřování oka ultrazvukem.
Při brněnské oční klinice založil optickou laboratoř, jež jako jediná u nás a jedna z prvních na světě aplikovala kontaktní čočky a vyráběla oční implantáty z plastických hmot.


zaměstnání

1935–1945 oční klinika LF MU,
1945–1951 LF UK v Hradci Králové,
1951–1955 Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové,
1955–1970 LF MU - přednosta oční kliniky,
1957–1960 děkan LF MU,
1962–1969 prorektor MU,
1969–1970 Městský ústav národního zdraví v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů,
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (1960–1970 předseda),
Československý červený kříž,
Světová rada vědeckých lékařských společností,
Akademie leopoldina v Halle,
Conseil international des Organisations scientifiques médicales,
Association internationale contre le cécité,
Societas internaciolis pro diagnostica ultrasonica in ophtalmologia


poznámky

dne 20. 6. 1961 vytvořil světový rekord v dálkovém létání na 1364 km na trase Karlovy Vary–Konstanca
osoby

Jules François
z podnětu J. Vanýska mu brněnská lékařská fakulta udělila čestný doktorát Karel Popek
K. Popek byl jedním ze svědků sňatku J. Vanýska


partneři

Marie Vanýsková (Planičková)
sňatek: 4. 7. 1936, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
ulice

Františkánská
rodný dům Kotlářská
bydliště Divadelní
bydliště Pekařská
bydliště doložené v roce 1936


osoba na objektech

J. Vanýsek
pamětní deska: Pekařská 53/16


události

29. 7. 2010
Odhalení pamětní desky prof. Jana Vanýska
světově uznávaný specialista v oftalmologii


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 06. 08. 2015