doc. RNDr. Ludvík Frank

* 19.8.1910 Ostrava – † 12.4.1975 Brno


matematik, vedoucí katedry matematiky na FE VUT v Brně


zajímavé okolnosti

vybudoval katedru matematiky a deskriptivní geometrie nejprve na Vysoké škole stavitelství v Brně a poté i na energetické a strojní fakultě VUT v Brně


bydliště

Brno, Úvoz 86


vzdělání

1934–1938 Přírodovědecká fakulta MU v Brně (obor matematika-fyzika),
1952 jmenován docentem na brněnské technice pro obor matematiky


jiné pocty

1965 bronzová medaile VUT,
zlatá medaile VUT,
propůjčení státního vyznamenání Za vynikající práci


dílo

Odborné práce z algebry, diferenciálních rovnic, nekonečných řad a články životopisného charakteru.
Autor matematických skript, vedoucí kolektivu autorů příručky matematiky pro inženýry a techniky.


zaměstnání

1938–1945 učitel na měšťanských školách,
1945–1975 asistent matematiky prof. K. Čupra na Vysoké škole technické v Brně, poté učitel matematiky na Vysoké škole stavitelství (od roku 1956 na energetické fakultě VUT v Brně a od 1961 na fakultě elektrotechnické VUT )


odborné a zájmové organizace

člen vědecké rady elektrotechnické fakulty VUT v Brněpoznámky

Život a práce doc. Franka je spjata s vývojem vysokého technického školství v Brně. Nejprve byl asistentem matematiky na Vysoké škole technické v Brně. Ta se přeměnila na Vysokou školu stavitelství, kde vyučoval matematiku. Roku 1956 se z ní stalo VUT, tam nejdříve působil na fakultě energetické a poté od roku 1961 na fakultě elektrotechnické.
Měl velký cit pro možnosti aplikace matematických teorií na konkrétní problémy, hlavně problémy inženýrské praxe.
V roce 1964 se zasloužil o zřízení samostatné katedry samočinných počítačů na FE VUT v Brně tím, že převedl první vyučující ze své katedry matematiky.


prameny, literatura

ulice

Úvoz
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 19. 01. 2020