Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Frank

  doc. RNDr. Ludvík Frank


  • * 19.8.1910 Ostrava – † 12.4.1975 Brno


  • matematik, vedoucí katedry matematiky na FE VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   vybudoval katedru matematiky a deskriptivní geometrie nejprve na Vysoké škole stavitelství v Brně a poté i na energetické a strojní fakultě VUT v Brně


  • bydliště

   Brno, Úvoz 86


  • vzdělání

   1934–1938 Přírodovědecká fakulta MU v Brně (obor matematika-fyzika),
   1952 jmenován docentem na brněnské technice pro obor matematiky

  • jiné pocty

   1965 bronzová medaile VUT,
   zlatá medaile VUT,
   propůjčení státního vyznamenání Za vynikající práci


  • dílo

   Odborné práce z algebry, diferenciálních rovnic, nekonečných řad a články životopisného charakteru.
   Autor matematických skript, vedoucí kolektivu autorů příručky matematiky pro inženýry a techniky.


  • zaměstnání

   1938–1945 učitel na měšťanských školách,
   1945–1975 asistent matematiky prof. K. Čupra na Vysoké škole technické v Brně, poté učitel matematiky na Vysoké škole stavitelství (od roku 1956 na energetické fakultě VUT v Brně a od 1961 na fakultě elektrotechnické VUT )

  • odborné a zájmové organizace

   člen vědecké rady elektrotechnické fakulty VUT v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 64


  • poznámky

   Život a práce doc. Franka je spjata s vývojem vysokého technického školství v Brně. Nejprve byl asistentem matematiky na Vysoké škole technické v Brně. Ta se přeměnila na Vysokou školu stavitelství, kde vyučoval matematiku. Roku 1956 se z ní stalo VUT, tam nejdříve působil na fakultě energetické a poté od roku 1961 na fakultě elektrotechnické.
   Měl velký cit pro možnosti aplikace matematických teorií na konkrétní problémy, hlavně problémy inženýrské praxe.
   V roce 1964 se zasloužil o zřízení samostatné katedry samočinných počítačů na FE VUT v Brně tím, že převedl první vyučující ze své katedry matematiky.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Úvoz
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 19. 01. 2020