Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Konopásek

  Ing. Emil Konopásek


  • * 29.3.1917 Beroun – † 14.2.2001 Brno


  • generálmajor; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; účastnil se bojů o Dunkerque a osvobození Československa


  • národnost

   česká


  • čestný občan

   Brno


  • vzdělání

   Vojenská akademie v Hranicích,
   1945–1947 Vysoká válečná škola


  • zaměstnání

   poručík dělostřelectva,
   1940–1943 velitel spojovací jednotky u 11. polního pěšího praporu,
   1943–1945 velitel dělostřelecké baterie,
   1947–1949 velitelství 6. pěší divize v Brně,
   od roku 1949 dělník a poté technický pracovník v První brněnské strojírně

  • odborné a zájmové organizace

   Český svaz bojovníků za svobodu v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 8, hrob č. 356


  • poznámky

   Po březnu 1939 ilegálně odešel do Polska a poté do SSSR, kde byl několik měsíců internován. Následně s dalšími vojáky odjel přes Istanbul do Francie, která ovšem mezitím kapitulovala. Celá jednotka se proto přesunula do Sýrie a Palestiny. Na Středním východě se účastnil tažení v západní poušti, bojů o Sýrii a obrany Tobruku.
   Jeho jednotka se poté přesunula dlouhou plavbou kolem Afriky, Kapského Města a Freetownu do Anglie. Jako velitel dělostřelecké baterie se účastnil bojů o Dunkerque a osvobození Československa.
   Roku 1949 byl jako náčelník štábu divize z politických důvodů z armády propuštěn. Začal pracovat jako dělník v První brněnské strojírně, postupně se vypracoval do funkce technického pracovníka.
   V letech 1967 a 1968 byl částečně rehabilitován, po roce 1989 byl rehabilitován plně. Dne 22. září 1993 byl prezidentem republiky povýšen do hodnosti generálmajora ve výslužbě.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 09. 02. 2020