Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Šícha

  Prof. MUDr. Vladimír Šícha


  • * 28.8.1927 – † 17.1.2005


  • stomatolog; vedoucí stomatologické katedry LF UJEP v Brně


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (promoce 1953)


  • dílo

   je autorem více než 60 vědeckých prací z oboru stomatologie


  • zaměstnání

   do 1965 lékařská fakulta UK v Hradci Králové,
   od 1965 vedoucí pracovník odboru zdravotnického školství, zdravotní výchovy obyvatelstva a tisku na ministerstvu zdravotnictví ČSR,
   pedagog na stomatologické katedře LF UJEP v Brně,
   1967–1972 přednosta I. stomatologické kliniky FN Brno,
   od 1971 vedoucí stomatologické katedry LF UJEP v Brně,
   od 1976 ředitel Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků

  • odborné a zájmové organizace

   od 1969 předseda poradního sboru a poté hlavní odborník pro obor stomatologie na ministerstvu zdravotnictví ČSR,
   od 1981 předseda Československé stomatologické společnosti,
   čestný člen stomatologických společností NDR a Polska


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 8, hrob č. 581


  • poznámky

   Zabýval se zejména problematikou záchovné stomatologie. Působil v redakci Praktického zubního lékařství, kde založil rubriku Na pomoc atestantům. Dále byl členem redakční rady Československé stomatologie.
   Podílel se na modernizaci I. stomatologické kliniky LF UJEP v Brně.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Fakultní nemocnice U sv. Anny
   Pekařská 53/664
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 05. 11. 2017