Prof. MUDr. Vladimír Šícha

* 28.8.1927 – † 17.1.2005


stomatolog; vedoucí stomatologické katedry LF UJEP v Brně


národnost

česká


vzdělání

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (promoce 1953)


dílo

je autorem více než 60 vědeckých prací z oboru stomatologie


zaměstnání

do 1965 lékařská fakulta UK v Hradci Králové,
od 1965 vedoucí pracovník odboru zdravotnického školství, zdravotní výchovy obyvatelstva a tisku na ministerstvu zdravotnictví ČSR,
pedagog na stomatologické katedře LF UJEP v Brně,
1967–1972 přednosta I. stomatologické kliniky FN Brno,
od 1971 vedoucí stomatologické katedry LF UJEP v Brně,
od 1976 ředitel Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků


odborné a zájmové organizace

od 1969 předseda poradního sboru a poté hlavní odborník pro obor stomatologie na ministerstvu zdravotnictví ČSR,
od 1981 předseda Československé stomatologické společnosti,
čestný člen stomatologických společností NDR a Polskapoznámky

Zabýval se zejména problematikou záchovné stomatologie. Působil v redakci Praktického zubního lékařství, kde založil rubriku Na pomoc atestantům. Dále byl členem redakční rady Československé stomatologie.
Podílel se na modernizaci I. stomatologické kliniky LF UJEP v Brně.stavby

Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 53/664
místo jeho působení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 05. 11. 2017