RNDr. Zdeněk Pechan, CSc.

* 14.10.1933 Banská Bystrica – † 25.3.2017 Brno


biochemik; šachista


národnost

česká


zajímavé okolnosti

roku 1951 se stal juniorským mistrem Československa v šachu; patří k zakládajícím členům University Brno, jednoho z nejslavnějších brněnských šachových klubů


vzdělání

od roku 1951 Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně - obor chemie (1968 titul CSc.)


dílo

autor vědeckých prací z oboru biochemie a biofyziky


zaměstnání

Ústav biochemie UJEP v Brně,
Onkologický ústav v Brně (nynější Masarykův onkologický ústav),
od roku 1969 Ústav radiologie a jaderné techniky v Košicích,
po roce 1989 krátce na PřF MU v Brně a v Biofyzikálním ústavu AV ČR


odborné a zájmové organizace

Šachový klub Duras BVK - Královo Pole,
od roku 2001 předseda šachového klubu Universita Brnopoznámky

Šachovou kariéru zahájil při studiu gymnázia v roce 1947 v brněnském šachové klubu Duras a poté třemi starty v juniorských přeborech Československa v Chocni, tehdejší líhni šachových talentů. Roku 1949 postoupil ze skupiny do finále B, o rok později se již dělil ve finále A o první místo s Jiřím Veselým, v užším souboji skončil druhý. V roce 1951, když startoval jako junior naposledy, zvítězil a stal se juniorským mistrem Československa.
Roku 1968 spolu s doc. Vladimírem Šteflem, doc. Ivo Kopečkem a dalšími založili vysokoškolský šachový oddíl při TJ Universita Brno. Od roku 2001 byl jeho předsedou.
Od konce 50. let se více věnoval biochemii a biofyzice a z šachového dění se vytratil. Po roce 1969 musel z Přírodovědecké fakulty odejít (také kvůli dvěma bratrům, kteří emigrovali do zahraničí).stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 11. 11. 2017