Internetová encyklopedie dějin Brna

Rostislav Košťál

  prof. RNDr. Rostislav Košťál


  • * 28.12.1905 Brno – † 6.2.1980 Brno


  • fyzik; profesor fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   spoluzakladatel československé a mezinárodní fyzikální olympiády


  • bydliště

   Brno, Čápkova 42 (1948)


  • vzdělání

   1924–1926 Česká vysoká škola technická v Brně (obor inženýrské stavitelství),
   1924–1929 PřF MU v Brně - obor fyzika, matematika a deskriptivní geometrie (1932 titul RNDr. 1946 habilitace z experimentální fyziky,
   1948 jmenován profesorem fyziky - se zpětnou účinností od roku 1946)


  • zaměstnání

   1929–1933 asistent na Ústavu experimentální fyziky PřF MU v Brně,
   1933–1945 vyučoval na středních školách,
   1946–1948 vedl Ústav lékařské biofyziky na PU v Olomouci,
   do roku 1950 přednášel i na PřF MU v Brně,
   1950–1954 fyzikální ústav na Vysoké škole strojní v Brušperku, později Vysoké škole báňské v Ostravě,
   1954–1971 Vysoká škola stavební, pozdější Vysoké učení technické v Brně,
   1961–1970 Vyšší vojenské učiliště ve Vyškově, pozdější Vysoká vojenská škola pozemního vojska,
   1977–1978 vyučoval na Pedagogické fakultě v Nitře

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1966 předseda ústředního výboru československé fyzikální olympiády


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 348–350


  • poznámky

   Po osvobození Československa roku 1945 obnovil s prof. Zahradníčkem Ústav experimentální fyziky na PřF MU. Od roku 1950 budoval fyzikální ústav na nově vznikající Vysoké škole strojní v Brušperku. Na obnoveném Vysokém učení technickém v Brně (1956) vybudoval celoškolskou katedru fyziky. Po jejím rozdělení v roce 1959 přešel jako řadový člen na Katedru fyziky Fakulty elektrotechnické.
   Roku 1961 byl pověřen vybudováním vysokoškolské katedry fyziky na Vyšším vojenském učilišti ve Vyškově.
   Ve vědecké práci se zaměřoval na kmity soustav a hudební akustiku.
   Roku 1959 založil fyzikální olympiádu v Československu a roku 1966 i Mezinárodní fyzikální olympiádu. Od počátku nemělo jít jen o soutěž středoškoláků ale o promyšlený systém, který si kladl za cíl vyhledávat a pěstovat talenty na fyziku od 13 let. První pokusné soutěže fyzikální olympiády proběhly roku 1958 v tehdejším Olomouckém a Brněnském kraji. V celostátním měřítku probíhala olympiáda ve školním roce 1959/1960. První mezinárodní fyzikální olympiáda proběhla roku 1967 ve Varšavě za účasti pěti východoevropských států. V roce 1969 proběhla Mezinárodní fyzikální olympiáda v Brně. Od roku 1972 se olympiády účastnily i státy západní Evropy a dnes se jedná o celosvětovou soutěž.


  • obrazy

   img19752.png


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Rostislav Košťál (1905-1980)"


  • osoby

   Bedřich Macků
   roku 1929 vedoucí prof. R. Košťála na Ústavu experimentální fyziky


  • ulice

   Čápkova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 30. 01. 2020

Rostislav Košťál. Zdroj: Rostislav Košťál (1905-1980). K roku fyziky. 2005.