Doc. PhDr. Simeon Romportl, CSc.

* 3.2.1931 Polička (okres Svitavy) – † 17.9.2011


český lingvista, vysokoškolský pedagog


vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity:
- 1953: čeština, ruština
- 1966: angličtina
- 1966: archivnictví
- 1967: obecná jazykověda (titul PhDr.)
- 1972: norština


jiné pocty

bronzová medaile Masarykovy univerzity


dílo

- O biologické povaze přirozeného jazyka. Boskovice, Albert 1994.
- Struktura gramatické složky slovesných tvarů určitých v češtině. Praha, Academia 1970.


zaměstnání

od roku 1967 - odborný asistent na Pedagogické fakultě UJEP (dnes Masarykova univerzita), od roku 1989 docent


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 17, hrob č. 506–507


poznámky

centrem jeho vědeckého zájmu byla ontologie jazyka a metodologie jazykovědy
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


APe


Aktualizováno: 03. 03. 2020