Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hrubý

  MUDr. Josef Hrubý


  • * 11.3.1866 Letonice u Bučovic – † 22.1.1965 Hodonín


  • lékař, propagátor dětské zdravotní i sociální péče na Slovácku


  • zajímavé okolnosti

   roku 1918 se v jeho bytě v Hodoníně konala první schůze prozatímní vlády Slovenska a také zde byl sepsán manifest k slovenskému lidu


  • čestný občan

   Hodonína


  • vzdělání

   slovanské gymnázium v Brně,
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • jiné pocty

   Cena za přínos městu Hodonínu in memoriam (2006)


  • dílo

   vydavatel časopisu Slovácký kraj, dopisovatel Dělnických novin


  • zaměstnání

   1893–1898 sekundární lékař v nemocnici U sv. Anny,
   od roku 1898 městský lékař v Hodoníně

  • odborné a zájmové organizace

   první jednatel Lékařské župy brněnské při ÚJčL,
   člen Zemské péče o mládež,
   předseda Slovácké župy lékařské při ÚJčL,
   předseda Poradenské komise ÚJčL,
   náměstek starosty ÚJčL,
   člen Lékařské komory,
   člen Zemské zdravotnické rady,
   v čele Moravské ligy proti TBC, Československého Červeného kříže,
   starosta Sokolské župy slovácké,
   člen městského zastupitelstva v Hodoníně,
   člen Matice Hodonské (od roku 1914 předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 123


  • poznámky

   Roku 1896 se účastnil zakládání Lékařské župy brněnské při Ústřední jednotě českých lékařů.
   Od roku 1898 žil a pracoval v Hodoníně, kde se snažil o změnu organizace zdravotnictví a prosazování preventivní lékařské péče. Zorganizoval sociální i zdravotní péči o hodonínské děti, vybudoval síť dětských poraden.
   Roku 1921 stál u vzniku Okresní péče o mládež v Hodoníně, stal se také vedoucím lékařem její poradny Našim dětem. Roku 1934 vznikla z jeho podnětu Poradenská komise ÚJčL. Zřídil dispenzář Ligy proti tuberkulóze a také funkci školního lékaře, kterou v Hodoníně vykonával zdarma až do důchodu. Zakladatel Sdružení moravskoslezských lékařských žup.
   Roku 1941 byl šest týdnů vězněn v nacistickém vězení v Uherském Hradišti za činnost v sokolské ilegální skupině Jindra, která těsně spolupracovala s Obranou národa. Po propuštění z vězení ukrýval až do konce války syna židovské matky.
   Od roku 1919 se v Hodoníně snažil vybudovat okresní nemocnici, která byla otevřena v roce 1952.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 18. 11. 2017