Doc. MUDr. Jan Žák, CSc.

* 4.5.1921 Hanušovice (Slovensko) – † 11.4.2011


lékař (internista se specializací na vektorkardiografickou diagnostiku)


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1949 promoce)


zaměstnání

1949–1956 sekundární lékař interního oddělení ve Zlíně,
od roku 1956 odborný asistent 1. interní kliniky,
1972–1986 I. interní kardioangiologická klinika LF UJEP a FN u sv. Anny v Brně (od roku 1975 jejím přednostou)


hrob

poznámky

specializoval se na vektorkardiografickou diagnostiku


prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 27. 11. 2017