PhDr. Jindra Nekvasil, CSc.

* 8.7.1926 Praha – † 10.4.2009


archeolog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

organizátor výstavy "Hallstattt a Býčí skála" (1969, Brno, Praha, Bratislava)


vzdělání

1947–1952 FF MU v Brně - archeologie (u prof. E. Šimka)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1951–1991 Archeologický ústav ČSAV v Brně,
1972–1991 řídil keramickou laboratoř Archeologického ústavu v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezský archeologický klubpoznámky

Zabýval se zejména dobou halštatskou a lužickou kulturou na Moravě. Znalec keramiky tohoto období.
Vypracoval vlastní koncepci vývoje mladšího pravěku. Od 60. let se věnoval problematice hradišť závěru doby bronzové a doby halštatské.
Jedním z největších úspěchů jeho kariéry byl odkryv lužického pohřebiště se 1260 hroby a několika objekty v Moravičanech.stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 06. 01. 2019