Ing. Marko Zahradníček

* 23.11.1943 – † 29.8.1970


speleolog


zajímavé okolnosti

jméno Marko mu vybrala maminka, která obdivovala cestovatele Marka Pola, jak prozradila svým žákům v hodině dějepisu, který učila


příčina úmrtí

tragicky při bleskové povodni, která zaplavila místo výzkumu


odborné a zájmové organizace

Speleologický klub


hrob

poznámky

Exkurze Speleologického klubu zahájená dne 29. 8. 1970 pokračovala ve výzkumech Amatérské jeskyně v Moravském krasu, která byla objevena v roce 1969.
Průběh exkurze byl předem zajištěn dopravou potřebného materiálu, předpokládalo se, že půjde o exkurzi v trvání asi dva dny s odpočinkem a přenocováním.
Z původních čtyř účastníků se dva nemohli účastnit, takže v den zahájení sestoupili v ranních hodinách Milan Šlechta jako vedoucí a Marko Zahradníček, oba zkušení speleologové s potápěčskou kvalifikací, do Amatérské jeskyně. Zde v 10 hodin obnovili činnost limnigrafu na dně Dómu Objevitelů (ukončení sestupové cesty). Službu u telefonu na povrchu měl J. Kovář.

Z telefonních hlášení v jednotlivých relacích, jak byly uskutečňovány, postupně vyplynulo, že speleologové úspěšně pokračují Povodňovou chodbou, a že překonali také sifon na jejím konci. V ten den však v oblasti Moravského krasu došlo k náhlé průtrži mračen, která zvedla také hladinu průtokové vody na dně Amatérské jeskyně.
Oba speleologové byli telefonicky v 17.30 hodin informováni o silném vzedmutí vody v celé oblasti, oni sdělili, že mají k dispozici prostor asi 2, 5 metrů od hladiny.
Další relace byla domluvena na 20. hodinu, ale z Amatérské jeskyně se nikdo nepřihlásil. Předpokládalo se, že výzkumníci se uchýlili do vyšších prostor nad hladinou vzdutých vod, a tím, že mají s sebou dostatek jídla, spací pytle i další výzbroj, jsou v relativně příznivých podmínkách.
V neděli 30. 8. 1970, když stále nebylo obnoveno spojení s oběma speleology, byli Speleologickým klubem povoláni potápěči Trygon klubu Brno a o vzniklé situaci byli informováni speleologové. Poté byly zahájeny záchranné práce ve spolupráci s příslušnými složkami záchranářů, které však k záchraně výzkumníků nevedly, protože, jak se později ukázalo, oba zahynuli již první den.


prameny, literatura

osoby

Milan Šlechta
přítel, společně zahynuli
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2021