Ing. Milan Šlechta

* 26.10.1944 – † 29.8.1970


speleolog


zajímavé okolnosti

Milan Šlechta patřil mezi objevitele Nové amatérské jeskyně v Moravském krasu


příčina úmrtí

tragicky při bleskové povodni, která zaplavila místo výzkumu


odborné a zájmové organizace

Speleologický klubpoznámky

Milan Šlechta patřil do skupiny jeskyňářů spolu s M. Beníškem a J. Vítem, kteří 16. 8. 1969 objevili tzv. Novou amatérskou jeskyni v Moravském krasu, což bylo považováno za nejvýznamnější objev v poválečné historii naší speleologie. Celý systém byl dlouhý 37 kilometrů a stal se nejdelším jeskynním systémem v tehdejší Československu.
Milan Šlechta ve výzkumech pokračoval a jeden z výzkumů se mu stal osudným. Exkurze Speleologického klubu zahájená dne 29. 8. 1970 předpokládala bádání asi dva dny s odpočinkem a přenocováním.
Z původních čtyř účastníků se dva nemohli účastnit, takže v den zahájení sestoupili v ranních hodinách Milan Šlechta jako vedoucí a Marko Zahradníček, oba zkušení speleologové s potápěčskou kvalifikací, do Amatérské jeskyně. Zde v 10 hodin obnovili činnost limnigrafu na dně Dómu Objevitelů (ukončení sestupové cesty). Službu u telefonu na povrchu měl J. Kovář.
Z telefonních hlášení v jednotlivých relacích, jak byly uskutečňovány, postupně vyplynulo, že speleologové úspěšně pokračují Povodňovou chodbou, a že překonali také sifon na jejím konci. V ten den však v oblasti Moravského krasu došlo k náhlé průtrži mračen, která zvedla také hladinu průtokové vody na dně Amatérské jeskyně. Oba speleologové byli telefonicky v 17.30 hodin informováni o silném vzedmutí vody v celé oblasti, oni sdělili, že mají k dispozici prostor asi 2,5 metrů od hladiny. Další relace byla domluvena na 20. hodinu, ale z Amatérské jeskyně se nikdo nepřihlásil.
Předpokládalo se, že výzkumníci se uchýlili do vyšších částí jeskyně nad hladinou vzdutých vod, a tím, že mají s sebou dostatek jídla, spací pytle i další výzbroj, jsou v relativně příznivých podmínkách.
V neděli 30. 8. 1970, když stále nebylo obnoveno spojení s oběma speleology, byli Speleologickým klubem povoláni potápěči Trygon klubu Brno a o vzniklé situaci byli informováni speleologové. Poté byly zahájeny záchranné práce ve spolupráci s příslušnými složkami záchranářů, které však k záchraně výzkumníků nevedly, protože, jak se později ukázalo, oba zahynuli již první den.prameny, literatura

osoby

Marko Zahradníček
přítel, společně zahynuli


sourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 10. 04. 2020