ThDr. et PhDr. Adolf Pelikán, SI

* 5.5.1896 Myslibořice (okres Třebíč) – † 18.11.1969 Fresno (Kalifornie, USA)


kněz


bydliště

Myslibořice čp. 36 (rodný dům)


vzdělání

gymnázium v Třebíči (1915 maturita),
kněžský alumnát v Brně (vysvěcen na kněze 7. 7. 1919)


dílo

zobrazit


zaměstnání

kaplan v Kamenici u Jihlavy,
poté požádal biskupa o dovolení vstoupit do Tovaryšstva Ježíšova, od 23. 9. 1920 noviciát v Trnavě,
v roce 1922 doložen na Velehradě


odborné a zájmové organizace

Dorost (redaktor časopisu),
první duchovní vůdce SKM v Československu


hrob

Los Angeles (USA)


poznámky

Studia si dále doplnil v Polsku (filozofie), Belgii (teologie), v duchovní službě se věnoval především výchově mládeže, posledně před odchodem do zahraničí byl spirituálem kněžského semináře v Českých Budějovicích. Nejdříve působil v Římě v Radio Vaticana, poté mezi krajany v Kanadě a v USA, kde také zemřel.


prameny, literaturaMenš


Aktualizováno: 03. 03. 2022