Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc.

* 19.6.1927 Brno – † 10.12.2017


vysokoškolský pedagog, didaktik; inovátor výuky jazyků a autor skript pro výuku angličtiny; autor mnoha publikací o mostech


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Propagátor výuky jazyků za pohybu (např. v bazénu, při chůzi).
Modernizoval výuku jazyků tzv. jazyková laboratoř - experimenty s učícím strojem a později s počítači.
Soudní tlumočník němčina, francouzština, angličtina.
Autor modelů staveb a stavebních prvků, modelů na ohmatávání pro nevidomé.
Spolupracoval se seniory a handicapovanými, pořádal přednášky s ukázkami modelů.


bydliště

Brno-Židenice


vzdělání

1947 maturita na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí,
Lycé Carnot v Dijonu,
20. 6. 1950 FF MU v Brně, II. státní zkouška
1968 Kandidát pedagogických věd Pedagogický ústav ČSAV,
1971 rigorozní zkouška na Filozofické fakultě Olomouc,
1. 5. 1990 jmenován docentem pro obor pedagogika,
absolvoval jazykové kurzy v Cambridge a Exeteru, USA, Wiesbadenu,
studijní pobyt ve Splitu


dílo

zobrazit


zaměstnání

1950 výuka na obecné škole a Vysoké škole báňské v Ostravě,
v roce 1956 redaktor čs. rozhlasu a vedoucí krajového vysílání v Jihlavě,
1960–2010 FAST VUT v Brně (odborný asistent a poté vedoucí Katedry jazyků),
Ústav pro doškolování pracovníků ve stavebnictví Praha-Hodkovičky.
spolupráce s firmou Zetor Brno a Chepos Brno,
výuka angličtiny


poznámky

Ovládal angličtinu, francouzštinu, italštinu, latinu, němčinu a ruštinu. Po celou dobu se snažil využívat různé způsoby ke zkvalitnění výuky (magnetofon, gramofon, diafilm, film, později využíval metodu pohybu při výuce atd.).
Jeho velkou láskou se stalo vytváření modelů, zejména se proslulými staly modely mostů, které dělal spolu se svými studenty. Je autorem modelů význačných a zajímavých staveb, které slouží pro nevidomé. Každou stavbu osobně navštívil, fotograficky dokumentoval, teprve poté začal s prací na modelu.
Menš, Zuza


Aktualizováno: 27. 04. 2023