Internetová encyklopedie dějin města Brna

Dušan Josef

  Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc.


  • * 19.6.1927 Brno – † 10.12.2017


  • vysokoškolský pedagog, didaktik; inovátor výuky jazyků a autor skript pro výuku angličtiny; autor mnoha publikací o mostech


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Propagátor výuky jazyků za pohybu (např. v bazénu, při chůzi).
   Modernizoval výuku jazyků tzv. jazyková laboratoř - experimenty s učícím strojem a později s počítači.
   Soudní tlumočník němčina, francouzština, angličtina.
   Autor modelů staveb a stavebních prvků, modelů na ohmatávání pro nevidomé.
   Spolupracoval se seniory a handicapovanými, pořádal přednášky s ukázkami modelů.


  • bydliště

   Brno-Židenice


  • vzdělání

   1974 maturita na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí,
   Lycé Carnot v Dijonu,
   20. 6. 1950 FF MU v Brně, II. státní zkouška
   1968 Kandidát pedagogických věd Pedagogický ústav ČSAV,
   1971 rigorozní zkouška na Filozofické fakultě Olomouc,
   1. 5. 1990 jmenován docentem pro obor pedagogika,
   absolvoval jazykové kurzy v Cambridge a Exeteru, USA, Wiesbadenu,
   studijní pobyt ve Splitu


  • dílo

   zobrazit Jazykové příručky (mnohé vyšly v několika vydáních, uvádíme pouze první vydání):
   - Angličtina pro geodety. Brno 1975.
   - Angličtina pro studující architektury, Brno 1977.
   - Angličtina pro studující pozemního stavitelství. Brno 1974.
   - Angličtina pro technology stavebních hmot a dílců. Určeno pro posluchače fakulty stavební. Brno, VUT 1975.
   - Stavební angličtina pro pokročilé. Brno, VUT 1988 (hlavní autor: František Aujeský).
   - Základní stavební angličtina. Určeno pro posluchače fakulty stavební. Brno, VUT 1976.

   Didaktické práce:
   - Audiovizuální pomůcky v cizojazyčném vyučování. Bibliografie knižních publikací a časopiseckých článků. Brno, Státní pedagogická knihovna 1962.
   - Diafilm a film v hodinách cizojazyčného vyučování. Pedagogické čtení pro učitele jazyků, kteří hodlají svépomocí připravovat diafilmy a filmy pro své hodiny a kteří chtějí těchto pomůcek stále používat. Brno 1962.
   - Magnetofon a gramofon ve škole. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1962.
   - Magnetofon ve škole. Brno 1960.
   - Mapové náčrtky při vyučování dějepisu. Praha, SPN 1965.
   - Nástěnný obraz v cizojazyčném vyučování. Brno 1960.
   - Nástěnný obraz v hodinách cizojazyčného vyučování. Praha, SPN 1962.
   - Výchovné působení výrobní práce. První zkušenosti. Praha, SPN 1960.

   Práce o mostech (některé vyšly v dalších vydáních):
   - Brněnské mosty v obrazech. Brno 2008 (spoluautor Zdeněk Neudert).
   - Dřevěné mosty v České a Slovenské republice. Brno 2008.
   - Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Libri 1999.
   - Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha, Nadas 1984 (spoluautoři Miroslav Hauser, Vastimil Vinter a Vlasta Dyrynková).
   - Mosty a lávky Jihomoravského kraje. Brno, Brnokonsult 2009.
   - Mosty a lávky kraje Vysočina. Brno, Brnokonsult 2009.
   - Mosty a lávky středních Čech. Brno, Brnokonsult 2011.
   - Mosty na Slovensku. Brno, Brnokonsult 2006.
   - Severočeské mosty a lávky. Brno, Brnokonsult 2011.
   - Slovak bridges in pictures. Brno, Brnokonsult 2007.
   - Slovenské mosty. Brno, Brnokonsult 2013.
   - Soupis pozoruhodných a historických mostů v České socialistické republice. Brno, Vysoké učení technické. Stavební fakulta 1979.
   - Tisíc našich mostů a lávek v obrazech. Brno, Brnokonsult 2012.
   - Vybrané statě ze silnic a železnice. Mosty na území ČSSR jako technicky a historicky pozoruhodné dopravní stavby. Brno, VUT 1983 (spoluautoři Pavel Zvěřina a Petr Brandejský).
   - Východočeské mosty a lávky. Brno, Brnokonsult 2011.
   - Zajímavé brněnské mosty a lávky. Brno, Brnokonsult 2014 (spoluautor Zdeněk Neudert).
   - Zajímavé české a slovenské dřevěné mosty a lávky. Brno, Brnokonsult 2015.
   - Zajímavé české a slovenské železniční mosty. Brno 2015 (apoluautor Pavel Zvěřina).
   - Západočeské mosty a lávky. Brno, Brnokonsult 2011.
   - Železniční mosty v České a Slovenské republice. Brno, Brnokonsult 2009.


  • zaměstnání

   1950 výuka na obecné škole a Vysoké škole báňské v Ostravě,
   v roce 1956 redaktor čs. rozhlasu a vedoucí krajového vysílání v Jihlavě,
   1960–2010 FAST VUT v Brně (odborný asistent a poté vedoucí Katedry jazyků),
   Ústav pro doškolování pracovníků ve stavebnictví Praha-Hodkovičky.
   spolupráce s firmou Zetor Brno a Chepos Brno,
   výuka angličtiny


  • poznámky

   Kromě angličtiny ovládal němčinu, italštinu a latinu. Po celou dobu se snažil využívat různé způsoby ke zkvalitnění výuky (magnetofon, gramofon, diafilm, film, později využíval metodu pohybu při výuce atd.).
   Jeho velkou láskou se stalo vytváření modelů, zejména se proslulými staly modely mostů, které dělal spolu se svými studenty. Je autorem modelů význačných a zajímavých staveb, které slouží pro nevidomé. Každou stavbu osobně navštívil, fotograficky dokumentoval, teprve poté začal s prací na modelu.


  • obrazy

   img20939.jpg img20940.jpg img20941.jpg img20942.jpg img20943.jpg img20944.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dušan Josef"
   "Propagátor výuky v bazénu Dušan Josef: Chodím si denně zaplavat, voda mě fascinuje"


  • autor

   Menš, Zuza


Aktualizováno: 06. 10. 2018

Dušan Josef s přenosnou jazykovou laboratoří. Archiv VUT Brno.