P. Josef Fasora

* 8.3.1936 Brno – † 13.12.2017 Brno (Fakultní nemocnice Bohunice)


římskokatolický kněz, dlouholetý misionář v Bolívii


zajímavé okolnosti

Toužil odejít do misií; v roce 1978 se mu naskytla příležitost k útěku z Československa do Vídně, následně přesídlil do Norimberku a snažil se vyřídit potřebná povolení a dokumenty.
S pomocí opata Anastáze Opaska a biskupa v Augsburku a díky kontaktům a podpoře organizací Kirche in Not a Adveniat, které se věnovaly misiím, se vydal do Bolívie.
Rok strávil v městě Cochabamba a učil se španělsky, pak působil ve farnosti Tapacari, kde se naučil kečuánsky.
Deset let pak působil ve farnosti s centrem ve vesnici Cocapata a dalších šest let ve farnosti San Martin de Porres.


vzdělání

dětství prožil v Tišnově, když v roce 1950 vyšel ze školy, bylo nemyslitelné, vzhledem k jeho původu a rodině, aby mohl jít dále studovat, vyučil se proto v Liberci tiskařem, po absolvování vojenské služby v Mladé Boleslavi se vrátil do Tišnova,
deset let pracoval v brněnské Grafii a při zaměstnání vystudoval v Brně střední školu, maturoval v roce 1964 a hned se přihlásil na teologickou fakultu v Litoměřicích, nebyl přijat se zdůvodněním, že už je moc starý, skutečné důvody byly politické,
postupné uvolňování poměrů v šedesátých letech umožnilo, že byl o rok později přijat a mohl nastoupit do semináře a na fakultu,
5. července 1970 vysvěcen v Brně na kněze


zaměstnání

po vysvěcení v roce 1970 působil dva roky jako kooperátor v Hodoníně,
po dvou letech nastoupil krátce jako administrátor do Dambořic, poté do Pouzdřan a Popic u Hustopečí,
po návratu z misií do vlasti v roce 1997 byl dočasně ustanoven administrátorem ve Staré Říši a Rozseči,
v srpnu 1997 byl ustanoven farářem v Letovicích, Rozhraní a Vískách u Letovic, zároveň jmenován děkanem letovickým, později boskovickým, půl roku spravoval navíc farnost Svitávku,
v srpnu 2001 nastoupil jako farář do Nosislavi,
od ledna 2006 žil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova a vypomáhal ve farnosti Deblín


hrob

kněžský hrob na hřbitově v TišnověMa


Aktualizováno: 19. 12. 2017