ThDr. Josef Honzírek

* 14.5.1910 Horní Štěpánov – † ?.8.1997 Brno


římskokatolický kněz, profesor náboženství na středních školách v Brně


bydliště

Brno-Královo Pole, Jungmannova 43 (1948)


vzdělání

po teologických studiích byl roku 1936 v Brně vysvěcen na kněze


jiné pocty

zastupitelstvo Královo Pole se rozhodlo udělit ThDr. Josefu Honzírkovi Pamětní medaili Brno-Královo Pole, která mu měla být předána u příležitosti Erbovních slavností 1997, pan profesor se, žel, této pocty již nedožil, medaile mu byla udělena in memoriam


zaměstnání

po vysvěcení krátce působil ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Olešnici, Knínicích u Boskovic a Telči,
v roce 1944 přišel jako kaplan do Králova Pole, působil jako profesor náboženství na gymnáziu v Králově Poli a několika jiných středních školách v Brně
když bylo vyučování náboženství na středních školách začátkem 50. let zrušeno, pracoval jako katecheta (učitel náboženství) na základních školách,


odborné a zájmové organizace

třikrát stál při obnově Junáka-Skauta v Králově Poli (po druhé světové válce, pak roku 1968 a nakonec v roce 1989),
až do svého vysokého věku rád se skauty besedoval a navštěvoval je na jejich táborech


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 76, hrob č. 444–445


poznámky

Celé generace jeho bývalých královopolských žáků s vděčností vzpomínají na jeho pedagogickou moudrost, pochopení, humor a optimismus, kterým vynikal. Mnohé provázel jejich životními osudy po dlouhých 53 roků jako jejich rádce, důvěrník i přítel. Dovedl vlévat novou naději zarmouceným v jejich těžkých chvílích.
Tehdejší socialistické úřady s nedůvěrou pohlížely na jeho činnost, proto se za své zásadové postoje nikdy nestal správcem farnosti (farářem).


prameny, literatura

ulice

Jungmannova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Kostel Nejsvětější Trojice
Božetěchova
místo jeho působení v duchovní správě od roku 1944
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 23. 01. 2020