Prof. Dr. Jaroslav Budlovský

* 21.5.1914 Brno, porodnice – † 12.6.2001 Praha


profesor na Českém vysokém učení technickém v oboru energetika; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


bydliště

Brno, Linhardtgasse 5


vzdělání

Státní československé gymnázium v Brně (zřejmě dokončil v Praze),
České vysoké učení technické v Praze


jiné pocty

jako jeden z mála našich odborníků vyznamenán v roce 1978 stříbrnou a v roce 1990 zlatou Felberovou medailí,
dostalo se mu též řady ocenění v cizině


dílo

- Montáž a provoz parních turbin a příslušenství, určeno pro posluchače fakulty strojní, SNTL Praha, 1964
- Motory, SNTL Praha, 1967
- Budlovský, Jaroslav, Dvořák, Ladislav, Ambrož, Jaroslav: Teplárenské parní turbíny, ČVUT Praha, 1986


zaměstnání

po válce se stal asistentem na ČVUT v Praze a posléze profesorem tohoto učení v oboru energetika,
do posledních dnů svého života pracoval ve svém oboru jako znalec energetiky


poznámky

V letech 1939–1943 organizoval a vedl v Praze na Smíchově přeškolovací kurzy pro židovskou mládež, v červenci 1943 byl deportován do Terezína a odtud v prosinci téhož roku do Osvětimi-Birkenau, od 1. července 1944 v dalším koncentračním táboře Schwarzheide.
I v krutých podmínkách si zachoval sílu ducha a byl morální oporou spoluvězňů, s nimiž sdílel posledních deset měsíců hlubokého pokoření a strádání, překonal i nekonečných devatenáct dní pochodu smrti až do osvobození v květnu 1945.
Při jeho těžké nemoci od dubna 2001 se mu dostalo velké pomoci od Židovské obce v Praze.


prameny, literatura

osoby

Barbara Lee Podoski
spolužáci na gymnáziu


partneři


ulice

Linhardtgasse
bydliště v letech 1914–1929 (dnes Bartošova)


Ma, Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2018