Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Budlovský

  Prof. Dr. Jaroslav Budlovský


  • * 21.5.1914 Brno, porodnice – † 12.6.2001 Praha


  • profesor na Českém vysokém učení technickém v oboru energetika; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


  • bydliště

   Brno, Linhardtgasse 5


  • vzdělání

   Státní československé gymnázium v Brně (zřejmě dokončil v Praze),
   České vysoké učení technické v Praze

  • jiné pocty

   jako jeden z mála našich odborníků vyznamenán v roce 1978 stříbrnou a v roce 1990 zlatou Felberovou medailí,
   dostalo se mu též řady ocenění v cizině


  • dílo

   - Montáž a provoz parních turbin a příslušenství, určeno pro posluchače fakulty strojní, SNTL Praha, 1964
   - Motory, SNTL Praha, 1967
   - Budlovský, Jaroslav, Dvořák, Ladislav, Ambrož, Jaroslav: Teplárenské parní turbíny, ČVUT Praha, 1986


  • zaměstnání

   po válce se stal asistentem na ČVUT v Praze a posléze profesorem tohoto učení v oboru energetika,
   do posledních dnů svého života pracoval ve svém oboru jako znalec energetiky


  • poznámky

   V letech 1939–1943 organizoval a vedl v Praze na Smíchově přeškolovací kurzy pro židovskou mládež, v červenci 1943 byl deportován do Terezína a odtud v prosinci téhož roku do Osvětimi-Birkenau, od 1. července 1944 v dalším koncentračním táboře Schwarzheide.
   I v krutých podmínkách si zachoval sílu ducha a byl morální oporou spoluvězňů, s nimiž sdílel posledních deset měsíců hlubokého pokoření a strádání, překonal i nekonečných devatenáct dní pochodu smrti až do osvobození v květnu 1945.
   Při jeho těžké nemoci od dubna 2001 se mu dostalo velké pomoci od Židovské obce v Praze.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Barbara Lee Podoski
   spolužáci na gymnáziu


  • partneři

   Ludmila Budlovská


  • rodiče

   Zdenka Budlovská (Krausová)
   Karel Budlovský


  • ulice

   Linhardtgasse
   bydliště v letech 1914–1929 (dnes Bartošova)


  • autor

   Ma, Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2018