prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.

* 18.12.1931 Brno – † 1.1.2018


vysokoškolský pedagog, odborník ve slévárenství


vzdělání

Fakulta energetická VUT v Brně - obor Stroje a zařízení sléváren (1958 titul Ing.),
Fakulta strojní VUT v Brně - obor Nauka o materiálu, specializace metalografie (1965 - titul CSc.),
Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně - Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1976 titul DrSc.),
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1991 titul doc.),
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Materiálové inženýrství (1992 jmenován profesorem)


jiné pocty

Národní cena České republiky Za nové poznatky o difúzi v kovech a slitinách (1977),
Stříbrná plaketa Františka Křižíka za Zásluhy o rozvoj technických věd (1981, udělila ČSAV),
Pamětní medaile Georgia Agricoly (2003, udělila VŠB - TU v Ostravě)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1958–1966 Šmeralovy závody n. p. Brno (technik a výzkumný pracovník),
1966–1977 Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně (vědecký pracovník),
1978–1996 Výzkumný ústav 070 v Brně (vedoucí vědecký pracovník),
1996–2016 Ústav materiálových věd a inženýrství, Odbor kovových materiálů, FSI VUT v Brně


odborné a zájmové organizace

člen vědeckých rad různých ústavů, redakčních rad odborných časopisůpoznámky

Profesor Stránský psal verše, které doprovázel vlastními kresbami, velmi se zajímal o historii, kterou propojoval v zajímavých souvislostech se svým odborným zaměřením. Dlouhá léta pracoval v redakční radě zpravodaje Brno-Jehnice „Jehnické listy“, kam psal články o výsledcích svých výzkumů, ale také osobní vzpomínky na dětství a mládí prožité v Jehnicích.
Aktivně vždy pomáhal při přípravě oslav různých výročí obce, zapůjčoval své osobní památky a přispíval vzpomínkami.


prameny, literatura

stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019