Jan Rotal

* 4.12.1906 Bystřice nad Pernštejnem – † 16.4.1943 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Alešova 14


vzdělání

obecná a měšťanská škola v Brně,
obchodní akademie v Brně


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

Svaz čs. důstojnictva (od 1. 4. 1930)


poznámky

Dne 1. října 1927 narukoval k pěšímu pluku 14 do Prešova, kde setrval až do 27. března 1929. K 1. dubnu 1929 byl v hodnosti podporučíka přeložen do zálohy.
Po skončení prezenční služby nastoupil jako úředník v Hypoteční a zemědělské bance v Brně, kde pracoval až do svého zatčení gestapem.
Absolvoval několik vojenských cvičení, vždy u pěšího pluku 14 v Prešově a Košicích (1. – 18. 7. 1931, 4. – 24. 8. 1933, 7. 8. – 3. 9. 1935, 6. – 3. 4. 1937). V době od 16. do 30. srpna 1938 se účastnil tábora branné výchovy "Tři studně" u Nového Města na Moravě, pořádaného velitelstvím III. sboru.
Za mobilizace vykonal svou vojenskou službu od 25. září do 28. listopadu 1938 u pěšího pluku 14, náhradní technická rota v Krompachách, poslední vojenská hodnost byla nadporučík v záloze (podporučík 1. 12. 1928, poručík 1. 1. 1932, nadporučík v záloze 1. 1. 1937). Od roku 1939 se účastnil odboje ve skupině Obrana národa (skupina Brno-sever).
Rotal byl po zatčení 8. 4. 1940 vězněn v Brně v Sušilových kolejích, dále ve Vratislavi, Wohlau, Diezu, znovu ve Vratislavi, kde byl lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a popraven.pojmenované ulice

Rotalova (Husovice)partneři

děti


ulice

Alešova
bydliště


osoba na objektech

oběti světových válek
pamětní deska: Rotalova-Elgartova 0/01
na pomníku příjmení v podobě
„Robal“


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2014