Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Rotal

  Jan Rotal


  • * 4.12.1906 Bystřice nad Pernštejnem – † 16.4.1943 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Alešova 14


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola v Brně,
   obchodní akademie v Brně


  • zaměstnání

   úředník

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz čs. důstojnictva (od 1. 4. 1930)


  • poznámky

   Dne 1. října 1927 narukoval k pěšímu pluku 14 do Prešova, kde setrval až do 27. března 1929. K 1. dubnu 1929 byl v hodnosti podporučíka přeložen do zálohy.
   Po skončení prezenční služby nastoupil jako úředník v Hypoteční a zemědělské bance v Brně, kde pracoval až do svého zatčení gestapem.
   Absolvoval několik vojenských cvičení, vždy u pěšího pluku 14 v Prešově a Košicích (1. – 18. 7. 1931, 4. – 24. 8. 1933, 7. 8. – 3. 9. 1935, 6. – 3. 4. 1937). V době od 16. do 30. srpna 1938 se účastnil tábora branné výchovy "Tři studně" u Nového Města na Moravě, pořádaného velitelstvím III. sboru.
   Za mobilizace vykonal svou vojenskou službu od 25. září do 28. listopadu 1938 u pěšího pluku 14, náhradní technická rota v Krompachách, poslední vojenská hodnost byla nadporučík v záloze (podporučík 1. 12. 1928, poručík 1. 1. 1932, nadporučík v záloze 1. 1. 1937). Od roku 1939 se účastnil odboje ve skupině Obrana národa (skupina Brno-sever).
   Rotal byl po zatčení 8. 4. 1940 vězněn v Brně v Sušilových kolejích, dále ve Vratislavi, Wohlau, Diezu, znovu ve Vratislavi, kde byl lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a popraven.


  • obrazy

   img0175.jpg


  • pojmenované ulice

   Rotalova (Husovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Ludmila Rotalová


  • děti

   Jan Rotal


  • rodiče

   Jan Rotal
   Emilie Rotalová


  • ulice

   Alešova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti světových válek
   pamětní deska: Rotalova-Elgartova 0/01
   na pomníku příjmení v podobě
   „Robal“


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2014

Jan Rotal.