Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludwig Löbenstein

  Ing. Ludwig Löbenstein


  • * 22.4.1895 Lubenec (okr. Louny) – † po 23.4.1942 Lublin (Polsko)


  • podnikatel ve výrobě autosoučástek a v obuvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul


  • vzdělání

   vystudoval strojírenství na Německé technické škole v Brně


  • zaměstnání

   roku 1923 jako obchodník v Brně požádal Zemský soud o zápis firmy Auto-Omnia Ing. Ludwig Löbenstein v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce, firma byla také zapsána česky - předmětem podnikání měla být výroba automobilových součástek a kovového zboží, jakož i opravy automobilů, sídlo firmy bylo v Brně, Silniční (nyní Hybešova) ulice č. 21, firma zaměstnávala jen 11 dělníků,
   roku 1929 firma rezignovala na tovární výrobu a ponechala si pouze opravy automobilů

   roku 1930 do firmy vstoupil jako veřejný společník mechanik v Jundrově, Josef Hanuš, který však již o rok později vystoupil a Ludwig Löbenstein vrátil živnostenský list a požádal o výmaz firmy z obchodního rejstříku

   roku 1924 vstoupil do rodinné firmy svého strýce Wilhelma Löbensteina a vystřídal Simona Fischera ve funkci veřejného společníka, o dva roky později převzal strýcův podíl ve firmě a stal se jejím jediným majitelem pod stejným názvem (Wilhelm Löbenstein) - předmětem podnikání byla tovární výroba plstěné obuvi se sídlem na Josefově (nyní Bratislavská ulice) č. 7,
   výroba plstěné obuvi byla provozována v Silniční ulici (nyní Hybešova) č. 21,
   roku 1931 se firma dostala do konkurzu, majitel vrátil živnostenské oprávnění a 1937 požádal o výmaz firmy z obchodního rejstříku


  • poznámky

   Nemanželský syn. Manželství s Gertrudou roz. Fischerovou bylo roku 1939 rozloučeno.
   Celá rodina byla deportována transportem Ai 8. 4. 1942 z Brna do Terezína, odtud dne 23. 4. 1942 do koncentračního tábora v Lublinu, kde všichni zahynuli.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Wilhelm Löbenstein
   společník firmy - strýc a zároveň tchán


  • partneři

   Gertrude Löbensteinová (Fischerová)
   sňatek: 1928 v Brně


  • děti

   Johann/Hanuš Vilém Löbenstein
   Tomáš Löbenstein


  • rodiče

   Berthe/recte Sara Löbenstein


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 03. 2020