Ing. Ludwig Löbenstein

* 22.4.1895 Lubenec (okres Louny) – † po 23.4.1942 Lublin (Polsko)


podnikatel ve výrobě autosoučástek a v obuvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno, Hybešova 21,
Hodonín (bydliště před deportací)


vzdělání

vystudoval strojírenství na Německé technické škole v Brně


zaměstnání

roku 1923 jako obchodník v Brně požádal Zemský soud o zápis firmy Auto-Omnia Ing. Ludwig Löbenstein v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce, firma byla také zapsána česky - předmětem podnikání měla být výroba automobilových součástek a kovového zboží, jakož i opravy automobilů, sídlo firmy bylo v Brně, Silniční (nyní Hybešova) ulice č. 21, firma zaměstnávala jen 11 dělníků,
roku 1929 firma rezignovala na tovární výrobu a ponechala si pouze opravy automobilů

roku 1930 do firmy vstoupil jako veřejný společník mechanik v Jundrově, Josef Hanuš, který však již o rok později vystoupil a Ludwig Löbenstein vrátil živnostenský list a požádal o výmaz firmy z obchodního rejstříku

roku 1924 vstoupil do rodinné firmy svého strýce Wilhelma Löbensteina a vystřídal Simona Fischera ve funkci veřejného společníka, o dva roky později převzal strýcův podíl ve firmě a stal se jejím jediným majitelem pod stejným názvem (Wilhelm Löbenstein) - předmětem podnikání byla tovární výroba plstěné obuvi se sídlem na Josefově (nyní Bratislavská ulice) č. 7,
výroba plstěné obuvi byla provozována v Silniční ulici (nyní Hybešova) č. 21,
roku 1931 se firma dostala do konkurzu, majitel vrátil živnostenské oprávnění a 1937 požádal o výmaz firmy z obchodního rejstříku


poznámky

deportován z Brna 8. 4. 1942 transportem Ai-620 do Terezína, odtud dne 23. 4. 1942 transportem Al-791 do Lublinu, zahynul



osoby

Wilhelm Löbenstein
společník firmy - strýc a zároveň tchán


partneři

Gertrude Löbenstein (Fischer)
sňatek: 20. 12. 1928, Brno (městská rada), manželství bylo rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 16. 9. 1939




ulice

Hybešova
bydliště doložené v roce 1928


události

8. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
v transportu měl číslo 620


Jord, Menš


Aktualizováno: 13. 02. 2022