Oscar Georg Maria Schickardt

* 8.1.1858 Brno – † 24.12.1925 Hausmannstätten/Schloss Pfeilerhof ve Štýrsku (Rakousko)


podnikatel v knihtisku, knihkupec


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

roku 1886 obdržel titul c. k. dvorního knihtiskaře


vzdělání

gymnázium v Brně,
právní studia ve Vídni,
studium obchodních věd


zaměstnání

po návratu ze studií nastoupil na místo volontéra v knihtiskárně Friedricha Winkera a působil v ní po dva roky,
poté se stal obchodním ředitelem a od roku 1884 (po vystoupení svého staršího bratra Augusta Georga Maria Schickardta) i společníkem firmy C. a k. dvorní knitiskař Friedrich Winiker a Schickardt,
roku 1898 převzal jako jediný majitel firmu


odborné a zájmové organizace

účastnil se aktivně spolkového života v Brně,
byl nadporučíkem měšťanského ostrostřeleckého sboru,
k roku 1899 uveden jako člen výboru Mährischer Jagtschutzverein v Brně,
1915 prezident Deutsch-mährischer Kunstgewerbebund v Brně,
předseda německé sekce Verband der Buchdruckereibesitzer in Mähren v Brně,
člen presbyteriátu německé evangelické církve v Brněosoby

Marie Breza
O. Schickardt byl svědkem sňatku M. Breza Friedrich Josef Heinrich Winiker
společník firmy


partneři
Jord


Aktualizováno: 10. 02. 2020