Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Chudoba

  Zdeněk Chudoba


  • * 21.10.1904 Loštice, okr. Zábřeh – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stanným soudem v Brně odsouzen 16. 6. 1942 mj. pro přípravu velezrady k trestu smrti

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Ivančice, ulice B. M. Kuldy 475


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola v Lošticích,
   čtyři třídy reálného gymnázia v Litovli,
   čtyřletá obchodní akademie v Prostějově


  • zaměstnání

   úředník, ředitel Občanské záložny v Ivančicích


  • poznámky

   Jako účetní úředník byl zaměstnán v Lošticích, Opavě, Vyškově, Třinci a v Ivančicích, kde byl v roce 1941 jmenován ředitelem Občanské záložny.
   Prezenční vojenskou službu vykonal od 1. října 1924 do 30. září 1925 u hraničářského praporu č. 3. U téhož praporu vykonal vojenská cvičení (7. 8. – 3. 9. 1928; 11. 8. – 7. 9. 1931; 24. 8. – 13. 9. 1932; 9. – 29. 8. 1934; 24. 9. – 11. 10. 1938). Dne 16. srpna 1929 byl povýšen na poručíka v záloze, asi v roce 1934 na nadporučíka v záloze.
   Za okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (okr. Brno-venkov). Gestapem byl zatčen 3. února 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Stanným soudem byl odsouzen k trestu smrti 16. června 1942 a týž den popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 17. 6. 1942.
   Zanechal vdovu a dcerku, které byly v roce 1945 čtyři roky.


  • obrazy

   img0184.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Oldřich Krampol
   spolupráce v odboji Emil Šindelka
   spolupracovník v odboji


  • události

   17. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2373 a
   16. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 05. 2018

Zdeněk Chudoba. MuMB - sbírky, inv. č. 152 689.