Zdeněk Chudoba

* 21.10.1904 Loštice (okres Šumperk) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 16. 6. 1942 mj. pro přípravu velezrady k trestu smrti


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Ivančice, ulice B. M. Kuldy 475


vzdělání

obecná a měšťanská škola v Lošticích,
čtyři třídy reálného gymnázia v Litovli,
čtyřletá obchodní akademie v Prostějově


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Lošticích, v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni, na pamětní desce obětí druhé světové války na radnici v Ivančicích


zaměstnání

úředník, ředitel Občanské záložny v Ivančicích


poznámky

Jako účetní úředník byl zaměstnán v Lošticích, Opavě, Vyškově, Třinci a v Ivančicích, kde byl v roce 1941 jmenován ředitelem Občanské záložny.
Prezenční vojenskou službu vykonal od 1. října 1924 do 30. září 1925 u hraničářského praporu č. 3. U téhož praporu vykonal vojenská cvičení (7. 8. – 3. 9. 1928; 11. 8. – 7. 9. 1931; 24. 8. – 13. 9. 1932; 9. – 29. 8. 1934; 24. 9. – 11. 10. 1938). Dne 16. srpna 1929 byl povýšen na poručíka v záloze, asi v roce 1934 na nadporučíka v záloze.
Za okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (okr. Brno-venkov). Gestapem byl zatčen 3. února 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Stanným soudem byl odsouzen k trestu smrti 16. června 1942 a týž den popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 17. 6. 1942.
Zanechal vdovu a dcerku, které byly v roce 1945 čtyři roky.
osoby

Oldřich Krampol
spolupráce v odboji Emil Šindelka
spolupracovník v odboji


události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 a
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2022