Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Krampol

  Oldřich Krampol


  • * 3.11.1892 Lhota u Šterberka – † 6.7.1944 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Úvoz 6


  • vzdělání

   šest roků německé reálky ve Šternberku, poslední rok dostudoval na české reálce v Olomouci, kde i maturoval


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   knižní distributor


  • poznámky

   Pocházel ze silně vlastenecky založené rodiny, otec Metoděj se jako menšinový pracovník velice zasloužil o českou menšinu ve Šternberku. Po ukončení reálky začal Oldřich Krampol pracovat v Pozemkovém úřadu v Olomouci. V roce 1914 byl odveden a celou první světovou válku prožil na italské frontě.
   V hodnosti poručíka byl v roce 1918 převzat do československé armády. Sloužil u dělostřeleckého pluku č. 304 v Brně v hodnosti nadporučíka, v roce 1923 byl přeložen do Olomouce k dělostřelecké měřičské rotě. V letech 1930 až 1935 sloužil u dělostřeleckého pluku 303 jako velitel baterie ve Vysokém Mýtě. V roce 1935 byl v hodnosti majora přeložen do Brna A. P. II jako velitel náhradní roty.
   Po Mnichovu byl přeložen jako velitel záložní důstojnické školy do Josefova, kde působil až do 15. března 1939. Do odboje v Obraně národa (okres Brno-venkov, první velitel okresu) se zapojil v dubnu 1939.
   Gestapem byl zatčen 6. prosince 1939 v autoklubu, vězněn v Brně na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích. V roce 1941 byl přechodně převezen do Uherského Hradiště, znovu vrácen do Brna do Kounicových kolejí. Odtud byl transportován v říjnu 1943 do Vratislavi, zde byl lidovým soudem odsouzen 12. ledna 1944 k trestu smrti, rozsudek byl vykonán 6. července 1944 v 18.06 hodin.


  • obrazy

   img0193.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Chudoba
   spolupráce v odboji Hynek Růžička
   spolupráce v odboji Miroslav Šejn
   spolupráce v odboji, popraven ve stejný den


  • partneři

   Zdenka Krampolová (Smékalová)
   sňatek: 11. 8. 1921, Brno (městská rada)


  • děti

   Oldřich Krampol


  • rodiče

   Metoděj Krampol
   Cecilie Krampolová (Malinková)


  • ulice

   Úvoz
   bydliště doložené v roce 1921


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2016

Oldřich Krampol. MuMB - sbírky, inv. č. 152 691.