Oldřich Krampol

* 3.11.1892 Lhota u Šterberka – † 6.7.1944 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Úvoz 6


vzdělání

šest roků německé reálky ve Šternberku, poslední rok dostudoval na české reálce v Olomouci, kde i maturoval


zaměstnání

voják z povolání,
knižní distributor


poznámky

Pocházel ze silně vlastenecky založené rodiny, otec Metoděj se jako menšinový pracovník velice zasloužil o českou menšinu ve Šternberku. Po ukončení reálky začal Oldřich Krampol pracovat v Pozemkovém úřadu v Olomouci. V roce 1914 byl odveden a celou první světovou válku prožil na italské frontě.
V hodnosti poručíka byl v roce 1918 převzat do československé armády. Sloužil u dělostřeleckého pluku č. 304 v Brně v hodnosti nadporučíka, v roce 1923 byl přeložen do Olomouce k dělostřelecké měřičské rotě. V letech 1930 až 1935 sloužil u dělostřeleckého pluku 303 jako velitel baterie ve Vysokém Mýtě. V roce 1935 byl v hodnosti majora přeložen do Brna A. P. II jako velitel náhradní roty.
Po Mnichovu byl přeložen jako velitel záložní důstojnické školy do Josefova, kde působil až do 15. března 1939. Do odboje v Obraně národa (okres Brno-venkov, první velitel okresu) se zapojil v dubnu 1939.
Gestapem byl zatčen 6. prosince 1939 v autoklubu, vězněn v Brně na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích. V roce 1941 byl přechodně převezen do Uherského Hradiště, znovu vrácen do Brna do Kounicových kolejí. Odtud byl transportován v říjnu 1943 do Vratislavi, zde byl lidovým soudem odsouzen 12. ledna 1944 k trestu smrti, rozsudek byl vykonán 6. července 1944 v 18.06 hodin.
osoby

Zdeněk Chudoba
spolupráce v odboji Hynek Růžička
spolupráce v odboji Miroslav Šejn
spolupráce v odboji, popraven ve stejný den


partneři

Zdenka Krampolová (Smékalová)
sňatek: 11. 8. 1921, Brno (městská rada)
ulice

Úvoz
bydliště doložené v roce 1921


Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2016