Ing. František Hromčík

* 21.6.1883 Nivnice (okres Uherské Hradiště)


stavební inženýr


bydliště

Nivnice čp. 125 (rodný dům),
Brno-Královo Pole, Riegrova 28


vzdělání

ČVŠT v Brně - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1909)


zaměstnání

stavitel v Brně-Králově Poli


poznámky

Po návratu z první světové války, kterou prožil jako záložní důstojník dělostřelectva nejprve na srbské a potom na italské frontě, úspěšně podnikal.
V roce 1922 požádali spolu s Václavem Jiránkem Zemský soud v Brně o zápis firmy Jiránek a spol. do obchodního rejstříku pro společnosti. Sídlo firmy bylo v Brně, Křenová 10, předmětem výroby byly armatury pro vodovody. V roce 1924 z firmy vystoupil a byl mu vyplacen jeho podíl.
Vlastnil stavební firmu Moravská betonářská společnost se sídlem na Bratislavské ulici. Byl držitelem patentu na betonové stropy a uplatnil je na stavbách (většinou formou subdodávek železobetonových konstrukcí) na právnické fakultě v Brně, ve Zlíně pro Baťu, na mostech v Brně-Maloměřicích, Ivančicích nebo v Uherském Ostrohu, na pavilonech A na brněnském Výstavišti. V období před Mnichovskými událostmi byl velice angažován na státních zakázkách na Podkarpatské Rusi.
Po obsazení Maďarskem, kdy přišel o automobily a strojní vybavení, svoje podnikání ukončil. Byl angažován v Inženýrské komoře a na přelomu dvacátých a třicátých let byl jejím předsedou. V této funkci vedl její delegace na audienci u presidenta Masaryka.
Za protektorátu byl vyšetřován v Kounicových kolejích za poslech zahraničního rozhlasu. Sedlačil v Borači, v roce 1953 mu byl konfiskován veškerý majetek a byl mu rozhodnutím trestní komise zakázán pobyt v okrese Tišnov.
Ve svých sedmdesáti letech odjel pracovat na stavbu železniční tratě Košice – Turňa na Bodvou, což mu zařídil jeho zeť ing. Jan Procházka. Na základě přímluvy vedení této stavby mu byl tento zákaz pobytu po roce zrušen.
(Za doplnění těchto informací děkujeme Ing. Václavu Křepelkovi, Ph.D.)osoby

Václav Jiránek
společník firmy, Fr. Hromčík byl svědkem druhého sňatku V. Jiránka


partneři

Marie Hromčíková (Bartošovská)
sňatek: 30. 4. 1912, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)ulice

Riegrova
bydliště doložené v roce 1912


blat


Aktualizováno: 03. 12. 2021