František Havelka

* 4.8.1873 Ždánice (okres Žďár nad Sázavou) – † 10.7.1952 Brno


řídicí učitel v Jehnicích (dnes Brno-Jehnice)


zajímavé okolnosti

životní krédo: „Konati za všech okolností svou povinnost“


bydliště

Ždánice čp. 2 (rodný dům),
Štěpánov čp. 51 (doloženo v roce 1901),
Brno-Jehnice, Blanenská 1,
Brno- Řečkovice a Mokrá Hora, Skoumalova 25


vzdělání

tři třídy české státní reálky v Brně,
český učitelský ústav v Brně (1888–1892, zkouška učitelské dospělosti roku 1892),
zkouška učitelské způsobilosti vykonána v listopadu 1894 v Praze


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou (vyznamenán za první světové války)


zaměstnání

učitel ve Štěpánově (1892–1901, dnes Štěpánov nad Svratkou), v Rozsochách (1901–1902), ve Lhotce u Žďáru nad Sázavou (1902–28. 2. 1909), v Nové Vsi u Nového Města na Moravě (ustanoven od 1. 1. 1909), od roku 1923 ustanoven jako řídicí učitel obecné školy v Jehnicích


odborné a zájmové organizace

tajemník obce Nová Ves (vykonával bezplatně),
knihovník místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v Nové Vsi (místní odbor pomáhal založit v obci),
SDH v Nové Vsi (jednatel),
vzdělavatel SDH v Jehnicích,
kronikář obce Jehnice (zvolen od 18. 12. 1927),
předseda sirotčí rady v Jehnicích (od 7. 2. 1928),
předseda letopisné komise (od 7. 2. 1928)partneři

Marie Havelková (Valíková)
sňatek: 22. 8. 1901, Štěpánov nad Svratkou
(druhá manželka)
Božena Havelková (Valíková)
sňatek: 17. 9. 1898, Štěpánov nad Svratkou
(první manželka)
ulice

Blanenská
bydliště (tehdy Jehnice čp. 54) Skoumalova
bydliště doložené v roce 1938 (tehdy Mokrá Hora čp. 123)


školy

Obecná škola, Brno-Jehnice
řídicí učitel od roku 1923Menš


Aktualizováno: 22. 03. 2023